h

Nieuws van de afdeling

8 maart 2009

BEST TEVREDEN IN WELTEVREDEN

Op zaterdag 7 maart was Tiny Kox op bezoek, de fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Met Tiny samen gingen we langs de deuren van de Biltse wijk Weltevreden, om te buurten in de buurten. Weltevreden is een paar jaar geleden grondig op de schop gegaan, en de Stichting Sociale Woningbouw (SSW) heeft daar prachtig werk geleverd. Dat hoorden we ook terug toen we langs de deuren gingen.
Dat wil overigens nog niet zeggen dat er niets kan worden verbeterd. De stoepen zijn een punt van ergernis: zeker als je slecht ter been bent zijn die te slecht van kwaliteit, en ook de groenvoorziening kan beter. Tiny Kox had een paar leuke tips waar we ook mee aan de slag gaan. Maar dat het een vriendelijke, gemoedelijke wijk is, dat stond voorop.
De resultaten van onze bevindingen zullen in de loop van april aan de bewoners worden teruggekoppeld en zijn dan ook op deze website te vinden.

Lees verder
2 maart 2009

OV VOOR MBO

Op 24 en 26 februari stond de SP op station Bilthoven om handtekeningen te verzamelen voor gratis OV-kaarten voor minderjarige MBO’ers. De vroege vogels werden vriendelijk begroet, en veel mensen waren onmiddellijk bereid om hun handtekening te zetten. Een enkeling vond dat er eerst maar eens beter openbaar vervoer moest komen, zodat de MBO’ers dan ook konden zitten. Daar pleit de SP al jaren voor. Zie ook www.ovvoormbo.nl.

Lees verder
22 februari 2009

De landelijke spots

10 december 2008

Van De Vervangende Voorzitter

Beste leden,
Op de bestuursvergadering van 17 november is het bestuur ingegaan op mijn aanbod om Harry Sangers te vervangen. Voorlopig ben ik dus waarnemend voorzitter. In het voorjaar organiseren we zoals gebruikelijke een algemene ledenvergadering, en dan nemen we een definitief besluit. Mijn belangrijkste doel wordt om mijzelf
overbodig te maken. Over een dik jaar zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, en dan wordt het weer extra belangrijk om zoveel mogelijk mensen actief te krijgen. Dus we gaan leden werven, acties voeren en zoveel mogelijk zichtbaar zijn. 2010 wordt ons jaar! Heb je vragen, ideeën, opmerkingen, plannen of kritiek?
Mail dan naar Anne-Marie.Mineur@tomaatnet.nl, of bel 06-11293877.
Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Mineur

Lees verder
10 december 2008

Nieuwjaarsborrel

Op zondag 4 januari tussen 14.00u en 19.00u organiseert de SP de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dit jaar is dat in De Griffel in De Bilt. Behalve een toespraak van de voorzitter en de fractievoorzitter, zal er ook een leuke bekende SP’er zijn. Wie dat is, houden we nog even onder de pet, maar noteer de datum vast in je agenda!

Lees verder
10 december 2008

Scholing

Sinds 20 oktober is de lokale scholing ‘Heel De Mens’ bezig. In een reeks bijeenkomsten wordt het beginselprogramma van de SP besproken, en per avond wordt steeds een ander onderwerp aan de orde gesteld. Raadslid Anne-Marie Mineur leidt de discussies. De bijeenkomsten zijn informeel en gezellig, maar dat betekent niet dat er niet diepgravend op de onderwerpen ingegaan wordt. We bespreken zowel de principes die leidend zijn in ons programma, en hoe we die beginselen in de praktijk brengen. Zo komen landelijke én lokale onderwerpen aan bod. De vierde bijeenkomst staat gepland voor vrijdag (!) 9 januari. Wie geïnteresseerd is, kan zich nog melden bij Anne-Marie Mineur

Lees verder

Pagina's

U bent hier