h

Bestuur

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de aanwezige leden het volgende bestuur gekozen.

Koos Smits

Voorzitter

Menno Boer

Bestuurslid

06-27342536

Maaico Maarsen

Penningmeester

06-51754264

Mischa van der Heijden

Bestuurslid

06-27154457

Coördinator Buurten

Tom Wanders

Bestuurslid

06-50485585

Frans de Ruiter

organisatiesecretaris

030-2210115

Frans de Ruiter

organisatiesecretaris

030-2210115

U bent hier