h

Nieuws van de afdeling

14 november 2023

SP-congres helpt krimp luchtvaart.

De luchtvaart behoort tot de grote vervuilers, maar die door een overheidsmaatregel niet in het lijstje van grote stikstof uitstoters voortkomt. Naast geluidshinder tot diep in de nacht voor omwonenden in straal van 40 km rond Schiphol, worden ook giftige stoffen uitgestoten bij landen en opstijgen. Daarnaast is de geplande 4e-aanvliegroute een handvat voor de luchtvaart om het aantal vluchten te blijven uitbreiden. Omdat hiermee ook de klimaatverandering verder wordt versneld, heeft de SP drie belangrijke amendementen aangenomen op haar verkiezingscongres, die mede tot stand zijn gekomen door SP-afdeling de Bilt en afdeling Veenendaal.

Lees verder
12 november 2023

Voedselbankactie 2023 Help je mee?

De inzamelactie van 2020 was een groot succes, daarom willen wij bestuursleden van SP De Bilt, graag weer vragen mee te doen met onze actie!

Lees verder
27 april 2023

Gezellige Koningsdag 2023

Foto: Marisca van der Burgh

Op donderdag 27 april was het weer koningsdag in het land. Ook hier in de gemeente werd overal een gezellig feestje gevierd voor de Koning en zijn familie.

Lees verder
26 februari 2023

Bewoners wijk Noorderkroon succesvol met SP De Bilt in actie voor wijkgroen

Foto: Ron van den Eijnden

Op donderdag 23 februari is tijdens de raadsvergadering de motie van SP De Bilt aangenomen om het groen grenzend aan de Noordekroon en de Boogschutter aan te houden en niet om te vormen naar moestuinen.

Lees verder
26 oktober 2022

Verkiezingsbord op het oude Hessingterrein.

Foto: SP

De SP de Bilt was er laatst op gewezen dat er op het oude Hessing-terrein een groot verkiezingsbord staat. Dat is niet raar, wel dat het er nog steeds staat, een half jaar na de verkiezingen. Bij ons was geen vergunning bekend voor het plaatsen van een bord op dat terrein langer dan een maand (dat mag altijd!) dus heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld hierover. De beantwoording van de gemeente is duidelijk; het bord staat er niet legaal moet dus weg moet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier