h

Nieuws uit 2008

10 december 2008

Van De Vervangende Voorzitter

Beste leden,
Op de bestuursvergadering van 17 november is het bestuur ingegaan op mijn aanbod om Harry Sangers te vervangen. Voorlopig ben ik dus waarnemend voorzitter. In het voorjaar organiseren we zoals gebruikelijke een algemene ledenvergadering, en dan nemen we een definitief besluit. Mijn belangrijkste doel wordt om mijzelf
overbodig te maken. Over een dik jaar zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, en dan wordt het weer extra belangrijk om zoveel mogelijk mensen actief te krijgen. Dus we gaan leden werven, acties voeren en zoveel mogelijk zichtbaar zijn. 2010 wordt ons jaar! Heb je vragen, ideeën, opmerkingen, plannen of kritiek?
Mail dan naar Anne-Marie.Mineur@tomaatnet.nl, of bel 06-11293877.
Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Mineur

Lees verder
10 december 2008

Nieuwjaarsborrel

Op zondag 4 januari tussen 14.00u en 19.00u organiseert de SP de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Dit jaar is dat in De Griffel in De Bilt. Behalve een toespraak van de voorzitter en de fractievoorzitter, zal er ook een leuke bekende SP’er zijn. Wie dat is, houden we nog even onder de pet, maar noteer de datum vast in je agenda!

Lees verder
10 december 2008

Scholing

Sinds 20 oktober is de lokale scholing ‘Heel De Mens’ bezig. In een reeks bijeenkomsten wordt het beginselprogramma van de SP besproken, en per avond wordt steeds een ander onderwerp aan de orde gesteld. Raadslid Anne-Marie Mineur leidt de discussies. De bijeenkomsten zijn informeel en gezellig, maar dat betekent niet dat er niet diepgravend op de onderwerpen ingegaan wordt. We bespreken zowel de principes die leidend zijn in ons programma, en hoe we die beginselen in de praktijk brengen. Zo komen landelijke én lokale onderwerpen aan bod. De vierde bijeenkomst staat gepland voor vrijdag (!) 9 januari. Wie geïnteresseerd is, kan zich nog melden bij Anne-Marie Mineur

Lees verder
10 december 2008

Van De Partij

• SP De Bilt roept medewerkers in de Thuiszorg op om zich te melden, en mee te praten over de zorgwekkende ontwikkelingen in onze gemeente. De gemeente speelt spelletjes over de ruggen van mensen die de zorg nodig
hebben, én over de ruggen van de medewerkers. Dat moet stoppen!
• Op 17 december vindt de manifestatie Zorg Geen Markt plaats op het Plein in Den Haag. Neem contact op met Anne-Marie.Mineur@tomaatnet.nl als je erbij wilt zijn.
• Ook mensen die te maken hebben met de Regionale Sociale Dienst (RSD) vragen we om hun goede én slechte ervaringen met ons te delen.
• Belangstellenden kunnen zich via de afdelingsvoorzitter aanmelden voor SPcursussen,
zie http://www.spnet.nl/kennis/cursuskalender/.

Lees verder
10 december 2008

Kerstbonus

Op het nippertje heeft de SP de kerstbonus voor de minima gered. De gemeente had de raad niet op tijd om toestemming gevraagd, en even dreigde de bonus uitgesteld te worden tot januari. Een motie van Maaico Maarsen kreeg unaniem steun, en daarmee krijgen de minima de €50,— toch op tijd.

Lees verder
10 december 2008

Thuiszorg

In de media is er al veel over gemeld: Vitras dreigt te stoppen met de Thuiszorg. De gemeente houdt koppig voet bij stuk. Maar wat de wethouder er niet bij vertelt, is dat De Bilt een flink stuk minder betaalt dan de omringende gemeenten. Voor dat geld kan je je medewerkers geen fatsoenlijk salaris betalen. En zoveel werkende studenten hebben we nu ook weer niet in De Bilt. Om te voorkomen dat de thuiszorgmedewerkers én de mensen die hulp nodig hebben in de kou komen te staan, zal de gemeente zijn tarieven moeten verhogen, vindt de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier