h

Woningbouw 'Hessing'-terrein

24 november 2018

College van burgemeester en wethouders wil natuur slopen.

Op 29 november komt een nieuw plan in de gemeenteraad voor bebouwing van het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg in De Bilt. Het gaat erom of aan de voorwaarden voldaan is om straks het bestemmingsplan te wijzigen van bedrijfsterrein naar wonen.

Lees verder
10 februari 2015

Hessingterrein, weer een rijkenreservaat?

Afgelopen weekend kregen wij een e-mailtje van een verontruste bewoner aan de Utrechtseweg. Er wordt geroepen dat het Hessingterrein verkocht zou zijn en dat de nieuwe eigenaar vergaande plannen heeft. Plannen waarbij de huidige bewoners van het pand erg in de verdrukking komen.

Lees verder
11 januari 2012

Het luchtkasteel van Hessing is met een harde klap op de grond geslagen. Wat nu?

Zoals u misschien al wel weet is sinds gisteren de hele Hessing-holding failliet gegaan, en daarmee al haar dochterondernemingen. Daarbij hoort ook het door de SP zo verguisde "Park Bloeijendael". Alhoewel wij blij zijn dat (voorlopig) dat gedrocht is afgewend, vinden wij het wel jammer dat er nu ontslagen zullen gaan vallen. Ontslagen die helemaal niet nodig waren geweest. Hessing was een prima bedrijf waar wij dan misschien wel niet onze auto's kochten, maar kon zichzelf al ruim 80 jaar bedruipen. Jammer dat het zover heeft moeten komen.

Lees verder
10 april 2011

Doe mee en vul onze huurenquete in !

De SP is weer een nieuwe actie begonnen. Dit keer zoeken we uit hoe hoog in onze gemeente de nood is aan sociale woningen. Waarom? Deze regering doet niets om meer betaalbare huizen te bouwen. Het nieuwe provinciebestuur schuift de verantwoordelijkheid door naar de gemeenten. En onze gemeente loopt ver achter op zijn dubieuze ambitie om tenminste 15% sociale woningen te bouwen. Liever laten ze dure appartementen bouwen op het Hessingterrein.

Lees verder
28 januari 2011

Verleggen Biltse Grift was geen opdracht van provincie

Gedeputeerde Staten stelt dat Hessing liegt met zijn bewering dat de provincie Utrecht opdracht heeft gegeven voor aanpassing van de loop van de Biltse Grift. Om het terrein van de ex-autohandel Hessing slingert dit watertje. Voor zo’n rustig slootje is de bedding danig in beweging. Hessing heeft jaren geleden zijn terrein vergroot door de Biltse Grift een stukje op te schuiven. Bij die illegale actie is toen vervuilde grond verplaatst. Die moet nog steeds opgeruimd worden. Hessing stelde in de pers dat niet hij, maar de provincie de opdracht voor de verplaatsing zou hebben gegeven. De provincie ontkent dit als antwoord op de vragen van de SP.

Lees verder
13 december 2010

Provinciale SP stelt opnieuw vragen over Biltse Grift

Foto: (c) Nieuwsover.nl: Duidelijk zichtbaar is dat de graafmachine aan de verkeerde kant van de sloot staat, om het terrein te kunnen saneren.
Frits Hessing lijkt niet erg gelukkig te zijn met de onderzoekende geesten bij de SP, en maait wild om zich heen in maar liefst twee interviews in de Biltse pers: de Biltsche Courant en de nieuws-website nieuwsover.nl. De SP in Provinciale Staten van Utrecht onderzoekt verder, en legt de uitspraken van Frits Hessing maandag voor aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees verder
14 oktober 2010

Firma Hessing baggert in Nieuwe Hollandse Waterlinie – SP stelt vragen

In plaats van het zwaar verontreinigde slib op te ruimen dat de firma Hessing er in 2005 zelf had neergelegd, is er nu gebaggerd op een deel van het Hessingterrein dat valt onder de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de zogeheten tankval. Dat hebben vertegenwoordigers van de SP in Provinciale Staten en in de gemeenteraad van De Bilt door eigen waarneming vastgesteld. De firma Hessing verbeurt daarmee mogelijk de dwangsom die hen was opgelegd omdat de vervuiling niet is opgeruimd. De SP sluit ook niet uit dat Hessing verantwoordelijk gesteld kan worden voor de schade aan de tankval.

Lees verder
9 februari 2010

SP stelt vragen over bodemverontreiniging Hessing

Al sinds 2005 ligt er op het terrein van de firma Hessing aan de Utrechtseweg in De Bilt een lading zwaar verontreinigd slib. Het is de verantwoordelijkheid van de firma Hessing om dat slib op te ruimen, maar vijf jaar later dat is nog steeds niet gebeurd. Op 28 januari is de termijn verlopen die de provincie in 2008 gesteld had. De SP stelt vragen aan de burgemeester of de Politie Milieudienst van plan is om strafrechtelijk op te treden.

Lees verder

U bent hier