h

Firma Hessing baggert in Nieuwe Hollandse Waterlinie – SP stelt vragen

14 oktober 2010

Firma Hessing baggert in Nieuwe Hollandse Waterlinie – SP stelt vragen

In plaats van het zwaar verontreinigde slib op te ruimen dat de firma Hessing er in 2005 zelf had neergelegd, is er nu gebaggerd op een deel van het Hessingterrein dat valt onder de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de zogeheten tankval. Dat hebben vertegenwoordigers van de SP in Provinciale Staten en in de gemeenteraad van De Bilt door eigen waarneming vastgesteld. De firma Hessing verbeurt daarmee mogelijk de dwangsom die hen was opgelegd omdat de vervuiling niet is opgeruimd. De SP sluit ook niet uit dat Hessing verantwoordelijk gesteld kan worden voor de schade aan de tankval.

Statenlid Pieter Wout Duquesnoy is verbaasd over de actie van de firma Hessing. “Als je de moeite neemt om voor veel geld een baggerbedrijf in te huren om een dwangsom te ontlopen, waarom laat je ze dan niet op de goede plek baggeren? En waarom wijs je ze niet op de kwetsbaarheid van het gebied, midden tussen allerlei cultureel erfgoed? Dit kan wel eens een kostbare vergissing blijken.”
Het slib dat weggehaald had moeten worden, werd daar in 2005 neergelegd toen de eigenaar van de firma besloot om de loop van het riviertje de Grift te verleggen, om zo het terrein 1,5 à 2,5 meter te vergroten. Het slib in de Grift was zo verontreinigd dat het een gevaar opleverde voor de omgeving. De firma Hessing kreeg opdracht het op te ruimen. Toen dat in 2010 nog niet gebeurd was, stelde de SP vragen. Onder druk van een last onder dwangsom diende de firma Hessing alsnog een plan van aanpak in. Duquesnoy: “Ik wil graag van de provincie weten of zij hebben zitten slapen, of dat de baggeraars buiten het plan van aanpak hebben gewerkt of dat we nog helemaal geen sluitende afloop hebben van dit moddergevecht.”

Raadslid Anne-Marie Mineur: “Het duurt me allemaal veel te lang. We zitten nu al vijf jaar te wachten tot die troep wordt weggehaald, en nog is er niets gebeurd. Het is ook in het belang van meneer Hessing zelf: het baggerslib ligt nu op de plek waar de achtertuinen moeten komen van de villa’s die hij daar wil laten bouwen. We hebben gehoord dat het met de verkoop niet zo opschiet. Is dat waarom hij geen haast maakt om het terrein bewoonbaar te maken?”

Volledig tekst van de gestelde vragen

U bent hier