h

Sociale Werkplaats

1 april 2015

Minder bureaucratie? De koude, bijtende werkelijkheid.

Foto: NRC
'Nu gaan we ervoor zorgen dat er minder bureaucratie komt, en daardoor wordt de zorg straks goedkoper.' Zo werden de veranderingen in de zorg aan de Nederlanders verkocht. Om dat te vieren had de overheid alvast maar een enorme bezuiniging ingeboekt op de zorgkosten, los van het feit of die bezuinigingen nu wel of niet realistisch waren.
Lees verder
17 juni 2012

SP wil geen woorden maar daden

De SP maakt zich grote zorgen om de bezuinigingen van de gemeente De Bilt, en hoe die de mensen met de lagere inkomens het hardste gaan treffen. Daarom doet de SP donderdag bij de behandeling van de Voorjaarsnota een voorstel om te bezuinigen op het aantal communicatiemedewerkers. De SP heeft rondgebeld naar gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners, en komt uit op een gemiddelde van vijf medewerkers. De Bilt heeft er 7,2. Het geld dat daarmee bespaard wordt, wil de SP reserveren om de mensen in de bijstand en de sociale werkvoorziening aan het werk te krijgen.

Lees verder
1 juni 2012

College De Bilt zegt maximale informatievoorziening RDWI toe

De raad van De Bilt heeft met algemene stemmen een motie van de SP aangenomen om de informatievoorziening over het bestuur van de nieuwe Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te verbeteren. De Sociale Dienst en de Sociale Werkvoorziening van de regio Kromme Rijn / Heuvelrug worden eind 2012 samengevoegd. Van die gelegenheid maken de vijf gemeentes in de regio gebruik om nieuwe afspraken te maken.

Lees verder
18 november 2010

SP steunt WSW’ers

Paul Ulenbelt op bezoek bij de BIGA in ZeistVoor een zaal gevuld met een kleine honderd WSW-ers hebben SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt en wethouder Jan Burger bij de BIGA in Zeist tekst en uitleg gegeven over de kabinetsplannen voor de WSW. Zo wil het kabinet Rutte de komende jaren landelijk 30.000 banen schrappen in de Sociale Werkvoorziening. Voor de regio Zeist gaat het mogelijk om 150 werkplekken.

Lees verder
14 november 2010

Naar de "Armoede werkt niet"-manifestatie in de Brabanthallen, Den Bosch

Op 27 november organiseert de SP de grote, landelijke manifestatie "Armoede werkt niet".

Lees verder
8 november 2010

SP informeert WSW-medewerkers bij BIGA

De SP houdt op woensdagmiddag 17 november een bijeenkomst in Zeist over de kabinetsplannen voor de de Wet Sociale Werkvoorziening, WSW. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut zal de medewerkers vertellen wat de plannen van het kabinet zijn. SP-wethouder Jan Burger vertelt wat de gevolgen zijn voor de zogeheten “Bigamisten” in Zeist.

Lees verder
4 november 2010

SP wil sociaal bezuinigen

De SP wil op een sociale manier bezuinigen. Dat kan, stelt de fractie in het betoog bij de Programmabegroting, door te snijden in eigen vlees, door de lasten eerlijker te verdelen, en door te bezuinigen op “bestuurlijke drukte”.

Lees verder
4 november 2010

SP in de bres voor WSW

De SP verzet zich tegen de plannen van het kabinet om de sociale werkvoorziening uit te kleden, en mensen de armoede in te jagen. De SP-fractie stelt de gemeenteraad voor om het maximale te doen om de sociale werkvoorziening overeind te houden

Lees verder
7 juni 2010

Sociale werkplaats alleen veilig bij de SP

Anne-Marie Mineur in actie bij de Biga in Zeist"Anne-Marie Mineur in actie bij de Biga in Zeist voor de Sociale Werkplaats.
De SP is de enige partij, die de huidige sociale werkplaatsen wil behouden en mensen wil laten werken voor een fatsoenlijk CAO-loon met Pensioen. "De SP vindt dat de mensen, die bij de sociale werkplaatsen werken, niet de crisis moeten betalen." aldus Paul Lempens. Paul: "De rijken, die de crisis veroorzaakt hebben, moeten betalen voor de oplossingen".

Lees verder
18 mei 2010

SP Zeist en De Bilt buurten bij BIGA BV, sociale werkvoorziening in Zeist

Zeister fractievoorzitter Pieter Wout Duquesnoy, Bilts fractievoorzitter Etiënne van Buren en raadslid Anne-Marie Mineur brachten gisteren een bezoek aan sociale werkvoorziening BIGA BV in Zeist. Ze stelden zich daarmee op de hoogte van de voortgang bij het omlabelen van de sponsjes die de SP gebruikt als campagnemateriaal.

Lees verder

U bent hier