h

SP wil sociaal bezuinigen

4 november 2010

SP wil sociaal bezuinigen

De SP wil op een sociale manier bezuinigen. Dat kan, stelt de fractie in het betoog bij de Programmabegroting, door te snijden in eigen vlees, door de lasten eerlijker te verdelen, en door te bezuinigen op “bestuurlijke drukte”.

“Om te beginnen kunnen wij als raadsleden best zelf wat geld inleveren,” vindt fractievoorzitter Etiënne van Buren. “De ambtenaren hebben uitgerekend dat we €100.000 kunnen bezuiningen als we onszelf niet de maximale raadsvergoeding toekennen, maar 80%. Dat mag van de wet, en dat betekent dat we nog €900 per maand krijgen. Dat is meer dan een maximale bijstandsuitkering, dus we hebben niets te klagen.”

“Een tweede manier om te bezuinigen,” stelt Van Buren, “is door zelf onze computer en internetaansluiting te betalen. Daar krijgen we nu een aparte vergoeding voor, en dat is tegenwoordig niet meer nodig. Iedereen heeft een computer en een internetaansluiting, die hoeft niet apart betaald te worden. We krijgen ook geen vergoeding voor onze lampen of onze pennen.”

“Waar we ook naar willen kijken,” vervolgt Van Buren, “is of de gemeentelijke lasten niet wat eerlijker verdeeld kunnen worden. Als we de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing opnemen in de onroerende-zaakbelasting (OZB), dan kunnen we die inkomensafhankelijk maken. Natuurlijk is het voor niemand leuk om belasting te moeten betalen, maar er is toch een verschil of je moet bezuinigen op brood op de plank, of op een nieuwe televisie.”

“Tot slot vinden we dat er gekeken moet worden naar het nut en het effect van de subsidies die wij geven op het gebied van welzijn. De Stichting Samen voor De Bilt doet prima werk door jaarlijks de Beursvloer te organiseren, maar dit is nou typisch een initiatief dat ook prima door bedrijven en particulieren gedragen kan worden. Sterker: dat was ook de afspraak. De SP stelt voor om de subsidie dit jaar te halveren, en volgend jaar helemaal af te schaffen. Met dat geld kunnen de mensen van het Trefpunt hun werkzaamheden uitbreiden.” Het Trefpunt levert “bemoeizorg” aan mensen die wel hulp nodig hebben, maar daar om allerlei redenen niet om kunnen of willen vragen. Gezien de kille bezuinigingen van dit kabinet denkt de SP dat de vraag naar dat soort hulp alleen maar zal toenemen.

Volledig betoog over de Programmabegroting
Volledige tekst van de WSW-motie
Volledige tekst van de motie over de PC vergoeding
Volledige tekst van de motie van de gemeentelijke heffingen
Volledig betoog over de Welzijnsnota
Volledige tekst van het amendement over het Trefpunt

U bent hier