h

Jeugdzorg

28 april 2015

SP-motie tijdelijk stoppen met innen ouderbijdrage jGGZ is gesneuveld.

Helaas is afgelopen donderdagavond de SP-motie over het tijdelijk afschaffen van de ouderbijdrage voor kinderen die niet thuis wonen  afgestemd. De SP had goede hoop dat de wethouder over haar vorige weigering heen kon stappen nu er al 100(!) gemeentes een soortgelijke motie hadden aangenomen.

Lees verder
1 april 2015

Minder bureaucratie? De koude, bijtende werkelijkheid.

Foto: NRC
'Nu gaan we ervoor zorgen dat er minder bureaucratie komt, en daardoor wordt de zorg straks goedkoper.' Zo werden de veranderingen in de zorg aan de Nederlanders verkocht. Om dat te vieren had de overheid alvast maar een enorme bezuiniging ingeboekt op de zorgkosten, los van het feit of die bezuinigingen nu wel of niet realistisch waren.
Lees verder
27 maart 2015

Motie ouderbijdrage Jeugdzorg

Op 26 maart heeft Johan Stekelenburg van de SP in de raadsvergadering geprobeerd via een motie vreemd aan de agneda de  ouderbijdrage in de jeugdzorg van tafel te halen.

Lees verder
24 maart 2015

Jeugdzorg en de ouderbijdrage

Heel stilletjes is het doorgevoerd, de ouderbijdrage voor kinderen die niet thuis verblijven. Sinds 1 januari geldt dit voor ouders met kinderen in de jeugdzorg die niet thuis verblijven. Want: “kinderen die niet thuis zijn, kosten minder geld”.Iedereen snapt dat staatssecretaris Jette Kleinsma nu echt helemaal van het padje is, het rijk geeft zelf al aan deze ouders de mogelijkheid tot extra kinderbijslag juist omdat de kosten voor deze ouders zo hoog zijn. Reiskosten, extra kleding, extra speelgoed en als ze dan eens thuis zijn doe je als ouder ook eens iets extra met het eten of je probeert leuke dingen te doen. Kassa, dus.

Lees verder
9 maart 2015

Toch nog plek voor moeilijk lerenden in Utrecht

Afgelopen donderdag was de SP aanwezig bij de voorlichtingsmarkt van de Entree XL opleiding van het ROC Midden Nederland. Deze opleiding stond, door een nieuw regionaal samenwerkingsverband, tot voor kort op de nominatie om geschrapt te worden.

Lees verder
19 februari 2015

SP-Amendement Jeugdzorg aangenomen.

Op donderdag 19 februari is door de raad het amendement van Johan Stekelenburg op de startnotitie Jeugdbeleid aangenomen. Het amendement vroeg nadrukkelijk om niet alleen te kijken naar kansen maar ook heel goed te kijken naar eventuele knelpunten, en die eerst op te lossen.

Lees verder
16 februari 2015

Jeugdzorg en de SP-manier

Als voorbereiding op de bespreking van de startnotitie jeugdbeleid in de gemeenteraad, gaat raadslid Johan Stekelenburg in gesprek met een 16-tal leerlingen van de Werkplaats. Deze zullen ook de vergadering op 19 februari bijwonen.

Lees verder
27 januari 2015

Jeugd gaat voor beton!

Het college in de Bilt/Bilthoven heeft plannen om de startnotitie Jeugdbeleid, die tijdens de raadsvergadering a.s. donderdag 29 januari besproken zou worden, nog een maand verder te schuiven. Dit omdat het robuuste bestemmingsplan en bouwplannen rond het stationsgebied en de Rembrandtlaan in hun ogen eerst behandeld moet worden. Dit gaat de SP fractie te ver en stelt voor om de startnotitie jeugdbeleid donderdagavond of uiterlijk volgende week dinsdag te behandelen!

Lees verder

U bent hier