h

Jeugd gaat voor beton!

27 januari 2015

Jeugd gaat voor beton!

Het college in de Bilt/Bilthoven heeft plannen om de startnotitie Jeugdbeleid, die tijdens de raadsvergadering a.s. donderdag 29 januari besproken zou worden, nog een maand verder te schuiven. Dit omdat het robuuste bestemmingsplan en bouwplannen rond het stationsgebied en de Rembrandtlaan in hun ogen eerst behandeld moet worden. Dit gaat de SP fractie te ver en stelt voor om de startnotitie jeugdbeleid donderdagavond of uiterlijk volgende week dinsdag te behandelen!

SP Raadslid Johan Stekelenburg: “De jeugd heeft en is onze toekomst! Ik vind het van essentieel belang om op zeer korte termijn te zorgen dat er een goede visie is op jeugdzorg. Een visie die nu, mijns inziens, ontbreekt. Er kunnen kinderen tussen wal en schip vallen door de transitie in de zorg vanaf januari en momenteel geen duidelijke hulp kan worden geboden. Er zijn nog geen afspraken gemaakt, er is nog niets definitief geregeld. In mijn ogen heeft dit veel grotere urgentie dan het bestemmingsplan rond de Rembrandtlaan. Het college wil dit juist wel a.s donderdag behandelen. De veiligheid van kinderen gaat toch voor op een paar stenen. Laten we in het belang van kinderen die in problemen zijn nu doorpakken!”

Raadslid Johan Stekelenburg stelt daarom de gemeenteraad en het college voor om jeugdbeleid nu voor te laten gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier