h

SP in de bres voor WSW

4 november 2010

SP in de bres voor WSW

De SP verzet zich tegen de plannen van het kabinet om de sociale werkvoorziening uit te kleden, en mensen de armoede in te jagen. De SP-fractie stelt de gemeenteraad voor om het maximale te doen om de sociale werkvoorziening overeind te houden

“Deze regering is op ramkoers voor wat betreft de sociale werkvoorziening”, zegt Anne-Marie Mineur, die de Biltse gemeenteraad vertegenwoordigt in het bestuur van de Sociale Werkvoorziening in Zeist, BIGA BV. “Ze willen de mensen in de sociale werkvoorziening opnieuw gaan indiceren, en alleen nog die mensen toelaten die in de zwaarste categorie zitten. Zo blijven alleen die mensen over die beschut binnen werken, zoals dat heet. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die zwaar autistisch zijn, en die nauwelijks kans maken om in een gewoon bedrijf aan het werk te komen. Maar mensen die blind zijn, of een laag IQ hebben, of psychische problemen, die moeten het zelf maar uitzoeken.”

“De regeringsverklaring is er nogal mistig over,” zegt Anne-Marie Mineur, “maar het verhaal van het Centraal Planbureau, dat de plannen heeft doorgerekend, is heel duidelijk. Voor 2015 staan er 30.000 mensen op straat, en op den duur raken er nog eens 30.000 mensen hun baan kwijt. Wij zijn hier heel boos over. Dat heeft er ook mee te maken dat er fors bezuinigd wordt op het reïntegratiebudget, terwijl de regering niets doet om bedrijven in beweging te krijgen. In feite worden de WSW’ers zonder pardon in de bijstand gejaagd. En van de bijstandsuitkering gaat ook bijna een kwart af. Dit is bar en boos.”

De gemeente kan niet zo heel veel doen om deze plannen tegen te houden, maar de SP wil toch dat het college alles doet wat er mogelijk is. Mineur: “Het college kan in elk geval een brief sturen aan de minister, en contact zoeken met de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de brancheorganisatie Cedris en de vereniging van managers van sociale diensten, Divosa. Ook kunnen wij proberen om zelf zoveel werk te laten doen door onze eigen mensen. De groenvoorziening, de schoonmaak en de catering zijn typisch het soort werk wat goed door WSW’ers gedaan kan worden. Het is alle hens aan dek. Het gaat flink knokken worden, maar we moeten dit echt niet laten gebeuren.”

Volledig betoog.
Volledige tekst van de ingeleverde motie

U bent hier