h

SP informeert WSW-medewerkers bij BIGA

8 november 2010

SP informeert WSW-medewerkers bij BIGA

De SP houdt op woensdagmiddag 17 november een bijeenkomst in Zeist over de kabinetsplannen voor de de Wet Sociale Werkvoorziening, WSW. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut zal de medewerkers vertellen wat de plannen van het kabinet zijn. SP-wethouder Jan Burger vertelt wat de gevolgen zijn voor de zogeheten “Bigamisten” in Zeist.

“De plannen spreken over forse bezuinigingen. Zo verdwijnt de komende jaren 30% tot 60% van de banen in de WSW. Dat betekent hier in de regio dat er voor 150 mensen geen werk meer zal zijn”, aldus SP-raadslid Anne-Marie Mineur, die ook namens de Biltse raad in het bestuur zit van de Sociale Werkvoorziening in Zeist.

Het nieuwe kabinet wil fors besparen op de kosten voor de sociale zekerheid. Zo worden de komende jaren alle jonggehandicapten herkeurd en gaat de uitkering van gedeeltelijk arbeidsongeschikte jonggehandicapten van 75% naar 70% van het netto minimumloon. Mensen met een indicatie voor een beschutte werkplek houden toegang tot de WSW.

Mineur: “Huidige WSW-ers worden niet herkeurd, maar de instroom wordt wel flink beperkt. Een derde van de werkgelegenheid in de sociale werkplaatsen verdwijnt vóór 2015, bijstanduitkeringen worden verlaagd, arbeidsgehandicapten met een beperkte verdiencapaciteit moeten zoveel mogelijk aan de slag geholpen worden bij reguliere werkgevers. Ze verdienen daar overigens nooit meer dan het wettelijk minimumloon, maar dat kan ook minder zijn.”

De SP maakt zich grote zorgen over die plannen. “Natuurlijk is er niets op tegen als mensen met een beperking bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Maar de vraag is of dat gaat gebeuren”, aldus het Biltse raadslid, “Bovendien wordt er fors bezuinigd op uitkeringen en gelden die juist moeten toeleiden naar werk. Er zijn nu al oplopende wachtlijsten bij de WSW. Voeg daarbij dat deze mensen last hebben van kortingen op allerlei zorginstellingen en de persoonsgebonden budgetten en tel uit het verlies. Wie betaalt nu de crisis?”, vraagt Mineur zich af.

De SP komt in actie voor deze mensen. In De Bilt nam de gemeenteraad vorige week in grote meerderheid een SP-motie aan die ruimhartige steun toezegde aan de WSW’ers. Landelijk staat op 27 november in Den Bosch een grote manifestatie op het programma onder het motto ‘Armoede helpt niet’. “Vooruitlopend daarop gaan wij de betrokkenen uitgebreid informeren over wat er op hen af komt. Op woensdag 17 november kunnen de mensen bij ons terecht.,” laat de SP-er weten.

Op deze dag houden de regionale SP-afdelingen een informatieve bijeenkomst voor de WSW-ers. Dat vindt plaats bij de centrale werkplaats van BIGA aan de Thorbeckelaan 3 in Zeist en duurt van 16.00 tot 17.00 uur. “Iedereen die zich betrokken voelt is hierbij welkom. Wanneer vervoer een probleem is kan men mij bellen via nummer 06-11293877”, verzekert Anne-Marie Mineur.

Anne-Marie Mineur

U bent hier