h

SP wil geen woorden maar daden

17 juni 2012

SP wil geen woorden maar daden

De SP maakt zich grote zorgen om de bezuinigingen van de gemeente De Bilt, en hoe die de mensen met de lagere inkomens het hardste gaan treffen. Daarom doet de SP donderdag bij de behandeling van de Voorjaarsnota een voorstel om te bezuinigen op het aantal communicatiemedewerkers. De SP heeft rondgebeld naar gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners, en komt uit op een gemiddelde van vijf medewerkers. De Bilt heeft er 7,2. Het geld dat daarmee bespaard wordt, wil de SP reserveren om de mensen in de bijstand en de sociale werkvoorziening aan het werk te krijgen.

Raadslid Anne-Marie Mineur: “Communicatiemedewerkers doen nuttig werk, maar beter dan mooie woorden kan de gemeente zijn daden voor zich laten spreken. Niet praten maar poetsen. We verkeren in zwaar weer, en dat zware weer gaat de mensen in de bijstand en de sociale werkplaatsen het hardste treffen. Dankzij de bezuinigingen van het Rijk, dreigt de gemeente voor 80% van de mensen niets meer te doen. Die mensen komen thuis te zitten, met alle gevolgen van dien. Ze verliezen aan inkomen, het is slecht voor hun gezondheid, en werkloosheid wordt ook genoemd als oorzaak voor kindermishandeling en probleemwijken. Wij vinden dat onacceptabel, en wij willen erop inzetten om deze mensen aan het werk te krijgen.

Er is een norm om één communicatiemedewerker te hebben op 8.000 inwoners. Dat zou betekenen dat wij 5,25 mensen in dienst hebben, twee minder dan nu het geval is. Dat levert een forse bezuiniging op, want communicatiemedewerkers verdienen een goed salaris. Wat ons betreft hoeft er niemand ontslagen te worden. Als we de vacature die er is schrappen, en als iedereen een paar uur inlevert, dan zijn we er ook al.”

Voor het werk dat blijft liggen, heeft Mineur ook een oplossing: “Laat het werk doen door mensen van de Sociale Werkvoorziening. Ons telefonisch onderzoek is gedaan door iemand die blind is. Dat gaat hartstikke prima. Een telefoniste inhuren via de Sociale Werkvoorziening zou een heel mooie daad zijn.”

Onderzoek communicatiemedewerkers
Motie "Geen Woorden"
Motie "Maar Daden"

U bent hier