h

College De Bilt zegt maximale informatievoorziening RDWI toe

1 juni 2012

College De Bilt zegt maximale informatievoorziening RDWI toe

De raad van De Bilt heeft met algemene stemmen een motie van de SP aangenomen om de informatievoorziening over het bestuur van de nieuwe Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te verbeteren. De Sociale Dienst en de Sociale Werkvoorziening van de regio Kromme Rijn / Heuvelrug worden eind 2012 samengevoegd. Van die gelegenheid maken de vijf gemeentes in de regio gebruik om nieuwe afspraken te maken.

De motie van de SP dringt er bij het college op aan om een zo groot mogelijke betrokkenheid van de raad mogelijk te maken. Fractievoorzitter Etiënne van Buren: “De SP maakt zich zorgen om de manier waarop steeds meer taken worden overgeheveld naar burgemeester en wethouders. De taak van de raad is om kaders te stellen, beleid te controleren en het volk te vertegenwoordigen. Juist onderwerpen als de sociale dienst en de sociale werkvoorziening raken onze inwoners heel sterk in hun persoonlijke leven. De hele gemeenteraad steunt ons gelukkig in onze vraag aan het college om ons veel en vaak te betrekken bij dit beleid.”

Eén van de actuele ontwikkelingen waar de raad bij betrokken zal worden, is de Wet Werken naar Vermogen, die de samenvoeging van de sociale dienst en de sociale werkvoorziening in het hele land regelt. Vanwege de val van het kabinet is die wet in de koelkast gezet. Na de verkiezingen zal een nieuwe regering zich opnieuw over de samenvoeging van de sociale dienst en de sociale werkvoorziening moeten buigen. Met name de financiering van de wet leidde tot forse protesten, en het voorstel om mensen onder het minimumloon te laten werken riep veel weerstand op.

Motie RDWI, 31 mei 2012

U bent hier