h

Provinciale SP stelt opnieuw vragen over Biltse Grift

13 december 2010

Provinciale SP stelt opnieuw vragen over Biltse Grift

Foto: (c) Nieuwsover.nl: Duidelijk zichtbaar is dat de graafmachine aan de verkeerde kant van de sloot staat, om het terrein te kunnen saneren.
Frits Hessing lijkt niet erg gelukkig te zijn met de onderzoekende geesten bij de SP, en maait wild om zich heen in maar liefst twee interviews in de Biltse pers: de Biltsche Courant en de nieuws-website nieuwsover.nl. De SP in Provinciale Staten van Utrecht onderzoekt verder, en legt de uitspraken van Frits Hessing maandag voor aan het College van Gedeputeerde Staten.

De statenfractie van de SP stelt in de Statenvergadering van 13 december vragen aan Gedeputeerde Staten over de verlegging van de Biltse Grift en de problematiek van het vervuilde slib, die daar mee samenhangt. Aanleiding voor deze vragen is de bewering van Frits Hessing dat de verlegging van de Grift onder andere in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Frits Hessing kreeg naar eigen zeggen 1 “rond 1990 een verzoek van de provincie Utrecht, het Utrechts Landschap en de gemeente De Bilt om de gronden aan de Utrechtseweg 341 anders in te richten”. Frits Hessing stelt verder dat er “een bodemrapport gemaakt [is] van de oorspronkelijke Grift, waaruit bleek dat de Biltse Grift behoorlijk vervuild was.”

Statenlid Pieter Wout Duquesnoy: “het is niet aan ons om hier uitspraken over te doen. Wij waren hier niet bij, dit is een zaak van de Provincie. Maar waar iedereen elkaar tegenspreekt, is het beter om de onderste steen boven te halen, en antwoorden te halen waar ze te vinden zijn: bij de Provincie.”

De vragen van de SP zijn:

    1. Heeft de provincie Utrecht opdracht gegeven voor verlegging van de Biltse Grift in het laatste decenium van de vorige eeuw? Op welke gronden heeft men die beslissing genomen?

    2. Heeft de provincie Utrecht meegewerkt aan de verlegging van de Grift in de jaren negentig van de vorige eeuw?

    3. Zijn de gemeente De Bilt en het Utrechts Landschap hier, naast de firma Hessing, bij betrokken geweest en hoe?

    4. Was bekend dat de Biltse Grift vervuild was en hoe is daar rekening mee gehouden?

    5. Hoe gaat de provincie nu om met deze vervuilingen met oog op de bouw van park Bloeyendaal? Wie is er verantwoordelijk voor het opruimen? Heeft de provincie hier nog een rol in en welke dan?

De vragen zullen behandeld worden tijdens het vragenhalfuurtje in de statenvergadering van maandag 13 december.

Artikel verschenen op de website "nieuwsover.nl"
Artikel verschenen in de Biltse Courant

U bent hier