h

Verleggen Biltse Grift was geen opdracht van provincie

28 januari 2011

Verleggen Biltse Grift was geen opdracht van provincie

Gedeputeerde Staten stelt dat Hessing liegt met zijn bewering dat de provincie Utrecht opdracht heeft gegeven voor aanpassing van de loop van de Biltse Grift. Om het terrein van de ex-autohandel Hessing slingert dit watertje. Voor zo’n rustig slootje is de bedding danig in beweging. Hessing heeft jaren geleden zijn terrein vergroot door de Biltse Grift een stukje op te schuiven. Bij die illegale actie is toen vervuilde grond verplaatst. Die moet nog steeds opgeruimd worden. Hessing stelde in de pers dat niet hij, maar de provincie de opdracht voor de verplaatsing zou hebben gegeven. De provincie ontkent dit als antwoord op de vragen van de SP.

De provincie stelt dat de opdrachtgever voor de feitelijke verleggings-werkzaamheden in 1996 Hessing Holding B.V. was. Over de verontreiniging zegt de provincie dat dit ernstig is met klasse 4 slib. Park Bloeyendaal, de “gated community” die op dit terrein moet worden gebouwd, komt dus op een plek met zeer grote verontreinigingen. De provincie heeft voor sanering een beschikking afgegeven met belangrijke voorwaarden. “Hessing zal dus echt zijn eigen troep op moeten ruimen” zegt statenlid Pieter wout Duquesnoy. “En met al deze leugenachtige verzinsels van hessing blijft het zaak, ook voor de nieuwe SP fractie, hier de vinger stevig aan de pols te houden”.

U bent hier