h

SP stelt vragen over bodemverontreiniging Hessing

9 februari 2010

SP stelt vragen over bodemverontreiniging Hessing

Al sinds 2005 ligt er op het terrein van de firma Hessing aan de Utrechtseweg in De Bilt een lading zwaar verontreinigd slib. Het is de verantwoordelijkheid van de firma Hessing om dat slib op te ruimen, maar vijf jaar later dat is nog steeds niet gebeurd. Op 28 januari is de termijn verlopen die de provincie in 2008 gesteld had. De SP stelt vragen aan de burgemeester of de Politie Milieudienst van plan is om strafrechtelijk op te treden.

Op 27 september 2005 belden leden van de bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg de Milieuklachtentelefoon om melding te maken van graafwerkzaamheden op het terrein van de firma Hessing Holding BV. Met een kraan werd grond van de ene naar de andere oever van de Biltse Grift verplaatst. Het doel was het perceel te verbreden. Omdat de waterbodem van de Biltse Grift ernstig verontreinigd is, trad de provincie op, en werd de firma Hessing verplicht het verplaatste slib te saneren voor 28 januari 2010.

Maar tot op heden is er geen plan van aanpak ter beoordeling ingediend bij de provinciale vergunningverlening en er is ook nog geen melding ontvangen van de start van een sanering. Inmiddels is een concept last onder dwangsom verzonden naar de firma Hessing, en is de Politie Milieudienst ingelicht. Volgens de provinciale ambtenaar hebben zij het recht om strafrechtelijk op te treden.

Raadslid Anne-Marie Mineur: “De heer Hessing heeft vergevorderde plannen voor een luxe woonwijk op dit terrein. Ik kan me voorstellen dat de toekomstige bewoners van dit terrein een meer maatschappelijk verantwoorde opstelling van meneer Hessing toch wel zouden waarderen. Nog afgezien van het feit dat het terrein pal naast de Ecologische Hoofdstructuur ligt. De SP wil graag van de burgemeester horen wat onze gemeente gaat doen om hiertegen op te treden.”

U bent hier