h

College van burgemeester en wethouders wil natuur slopen.

24 november 2018

College van burgemeester en wethouders wil natuur slopen.

Op 29 november komt een nieuw plan in de gemeenteraad voor bebouwing van het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg in De Bilt. Het gaat erom of aan de voorwaarden voldaan is om straks het bestemmingsplan te wijzigen van bedrijfsterrein naar wonen.

Nu hebben we wel wat woningen in De Bilt nodig. En wat nu voorligt is in vele opzichten beter dan het vreselijke plan Park Bloeyendael. Maar er kleeft een klein of misschien wel groot nadeel aan het plan: het deel waar de woningen zouden komen is groter dan het bedrijventerrein nu is. De zogenaamde rode contour – dus de grens waarbuiten geen rode bakstenen komen oftewel waar niet gebouwd wordt – zou overschreden worden. De te bouwen huizen gaan een heel stuk de natuur in waar de reeën lopen en vogels nestelen. Als de doorgang voor de dieren te smal wordt is er een risico dat ze er helemaal niet meer komen. IVN (natuureducatie) en Vogelwacht Utrecht maken zich grote zorgen. Heel duidelijk is de uitleg van bewonersorganisatie LUW: https://debilt.raadsinformatie.nl/document/7030559/1/Inspraakreactie_Bijlage_Bewonersvereniging_LUW_-_Sheets

Daarom zeggen wij – en andere partijen in de raad: laten we ons beperken tot het huidige bedrijfsterrein - dat is voor hier groot genoeg - en ga verder bouwen op minder kwetsbaar terrein.

Volgens het verkiezingsprogramma van de SP moet uitbreiding aan de randen van de dorpen op beperkte schaal mogelijk zijn als dat geen schade brengt aan de natuur, maar hier is wel degelijk schade aan de natuur te verwachten.

En als het nou om sociale woningbouw ging, maar het gaat hier om “een bijzondere en duurzame woonbeleving”. Voor een kleine elite die het kan betalen dus. En voor de duurzame woonbeleving moet er eerst een stuk natuur gesloopt worden. Cynisch heet dat.

In het “regeerakkoord” dat de vier coalitiepartijen hebben gesloten staat dat woningbouw niet ten koste gaat van waardevolle natuur. GroenLinks is een van de vier. We zijn benieuwd wat deze groene partij gaat doen in het eerste geval waarin het een beetje moeilijk wordt. Zou zij het aandurven de projectontwikkelaar een halt toe te roepen bij de rode lijn?

En D66? Profileert zich ook graag groen, wat gaat dat doen?

En de VVD? Maakte zich hard voor de faunapassage en de rijke historie – De Hollandse Waterlinie loopt vlak langs. Durft zij de eigen wethouder aan te pakken?

Het CDA vindt het allemaal prachtig.

Reactie toevoegen

U bent hier