h

Nieuws van de afdeling

27 oktober 2009

Ledenvergadering SP kiest Etienne van Buren als lijsttrekker

Op dinsdag 27 oktober heeft de ledenvergadering van SP De Bilt de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gekozen. Etiënne van Buren, huidig fractievoorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad gaat de kandidatenlijst van de SP aanvoeren. Ook de overige kandidaten werden door de leden aangewezen. Het verkiezingsprogramma werd eveneens vastgesteld.

Lees verder
21 oktober 2009

Naar de ALV met de bus!

Aanstaande dinsdagavond is het weer zover: een nieuwe Algemene Leden Vergadering. En zoals al in de brief stond; de SP afdeling de Bilt laat een bus rijden om leden op te halen. Aardgas gestookt, dus milieuvriendelijker dan diesel. De bus is milieuvriendelijker dan de meeste andere bussen (aardgas gestookt!) en heeft ruimte en voorzieningen voor gehandicapten.

Lees verder
16 oktober 2009

De Bunker. Zand erover?

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van De Bilt een rondetafelgesprek over de bunker op Larenstein georganiseerd. Het doel van het rondetafelgesprek was dat de raad een compleet beeld kon krijgen van het draagvlak voor de verschillende varianten van wat er met de bunker dient te gebeuren. De SP heeft deze vorm van communiceren met de burgers altijd bepleit en de fractie gaf bij monde van fractievoorzitter Etienne van Buren dan ook aan dat deze rondetafelgesprekken in de toekomst vaker mogen plaatsvinden. Bij dit rondetafelgesprek waren vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijfsleven en een deskundige op het gebied van militaire monumenten aanwezig.

Wat moeten we ermee? Geef hier rechts naast uw mening.

Lees verder
25 september 2009

GroenLinks/PvdA spreekt voor haar beurt met motie hertenkamp

In de raadsvergadering van 24 september probeerde GroenLinks/PvdA met een motie over het hertenkamp weer wat sympathie onder de bevolking terug te winnen. Het voorstel was, kort samengevat, om het hertenkamp naar een park bij Larenstein te verplaatsen.

.

Lees verder
15 september 2009

ALV: dinsdag 27 oktober

Op dinsdag 27 oktober wordt er weer een Algemene Leden Vergadering gehouden. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zal de leden worden gevraagd om in te stemmen met de kandidaten voor de lijst. De lijsttrekker wordt aangewezen en het verkiezingsprogramma wordt vast gesteld. Alle leden van de SP afdeling De Bilt worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten en wellicht (hernieuwd) kennis te maken met de kandidaten. Houd deze datum dus vrij in uw agenda. Plaats van handeling is het zalencentrum "De Voorhof" aan de Burgemeester De Wittstraat in De Bilt.

Lees verder
3 september 2009

Wild West Op Ridderhof

Toen Bungalowpark de Ridderhof in februari van dit jaar werd overgenomen door Topparken zag de SP in De Bilt de bui al hangen. Alweer een geld graaiende recreatiegigant, die maling heeft aan natuur en kleine recreant, die een pittoresk parkje overneemt met de geur van geld in de neus. Op vragen van de SP in de commissie Openbare Ruimte kon de wethouder toen nog geen antwoorden geven, maar hij was gewaarschuwd.

De ingang van "De Ridderhof"

Lees verder

Pagina's

U bent hier