h

Nieuws uit 2015

2 februari 2015

SP stemt tegen De Timpe.

De SP heeft nadrukkelijk afgelopen donderdag tegen het plan van het college voor de kop van de Rembrandtlaan gestemd. Het plan wat door een ontwikkelaar is bedacht is voor de SP op de huidge voorwaarden onacceptabel.

Lees verder
2 februari 2015

SP kiest voor werk, energiebesparing sociale huur en versterking openbaar vervoer

Foto: SP

De komende jaren moet de Provincie alles uit de kast trekken om werk te scheppen voor lager opgeleiden, betaalbare en energiezuinige
sociale huurwoningen en het versterken van publieke voorzieningen zoals het openbaar vervoer. Dat is de inzet van de Utrechtse SP-Statenfractie bij het debat over de begroting voor komende jaren, op 8 december 2014.  

Lees verder
2 februari 2015

SP-Motie “Onverklaarbaar bewoonde woningen” unaniem aangenomen!

Afgelopen donderdag 29 februari werd een motie genaamd “Onverklaarbaar bewoonde woningen” van de SP, door de hele raad unaniem aangenomen. In de motie werd aan de wethouder gevraagd om zo snel mogelijk in overleg te gaan met zowel bewoners als met de eigenaar(s) en verhuurder, met het oog op de zeer noodzakelijke verbeteringen aan de woningen.

Lees verder
1 februari 2015

Blokkeer huurverhogingen, teken de petitie!

Foto: Woonbond / Woonbond

De Woonbond biedt minister Blok op 18 Maart een petitie aan. Samen met de FNV organiseren ze deze landelijke handtekeningenactie. Huren rijzen de pan uit, worden onbetaalbaar.

Lees verder
27 januari 2015

Jeugd gaat voor beton!

Het college in de Bilt/Bilthoven heeft plannen om de startnotitie Jeugdbeleid, die tijdens de raadsvergadering a.s. donderdag 29 januari besproken zou worden, nog een maand verder te schuiven. Dit omdat het robuuste bestemmingsplan en bouwplannen rond het stationsgebied en de Rembrandtlaan in hun ogen eerst behandeld moet worden. Dit gaat de SP fractie te ver en stelt voor om de startnotitie jeugdbeleid donderdagavond of uiterlijk volgende week dinsdag te behandelen!

Lees verder

Pagina's

U bent hier