h
26 maart 2016

SP de markt op voor Oekraïne

Foto: Maaico Maarsen

Op vrijdag 25 maart stond de Biltse SP-afdeling op de markt van de Planetenbaan, Bilthoven. Er werd informatie uitgedeeld over het referendum op 6 april. In deze volksraadpleging zal de Nederlandse bevolking zich kunnen uitspreken voor of tegen het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. In het begin was het nog vrij rustig vanwege de regen, later werd het steeds drukker op de markt. Het valt op dat toch tamelijk veel mensen hun keuze al hebben gemaakt.

Lees verder
20 maart 2016

SP onderzoekt toegankelijkheid busvervoer!

Foto: Mischa van der Heijden / Bushalte Melkweg Bilthoven, die dringend moet worden aangepast

SP De Bilt doet vanaf deze week onderzoek naar de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dit onderzoek betreft alle buslijnen van deze gemeente en richt zich op de toegankelijkheid, kwaliteit en kwantiteit (hoe vaak) van de buslijnen. Op de bushaltes is een sticker met een QR-code te vinden die de gebruiker naar een speciale pagina op de SP-website verwijst.

Lees verder
20 maart 2016

SP organiseert openbare debatavond over Oekraïnereferendum

Foto: Anne-Marie Mineur

Op woensdag 30 maart organiseert de Biltse SP een openbare debatavond over het Oekraïnereferendum in het achterzaaltje van Café van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven. De avond begint om 20.00uur, de zaal is open vanaf 19.30uur. De toegang is gratis en voor iedereen is er koffie of thee, aangeboden door de SP.

Lees verder
21 februari 2016

OV-onderzoek

Foto: Menno Boer

SP De Bilt doet onderzoek naar de
toegankelijkheid van alle buslijnen in
onze gemeente.
Wij vragen u allen om uw bevindingen,
klachten of opmerkingen aan ons door
te geven

Lees verder
18 februari 2016

SP-motie van afkeuring tegen wethouder van Hulst is helaas verworpen.

Donderdag 18 februari heeft de SP een motie van afkeuring ingediend tijdens de raadsvergadering. De motie was gericht tegen het gedrag van wethouder van Hulst in de afgelopen commissie- en raadsvergadering. Daar ontkende zij nadrukkelijk tot twee keer toe de ongevalscijfers die de SP aandroeg over de zogenaamde “Herbie-rotonde”. Ongevalscijfers die ons door ambtenaren reeds voor de commissie van 14 januari gegeven waren.

Lees verder

Rotonde De Bilt (Herbie-rotonde)

In Uvandaag kwam ons raadslid Menno Boer zijn mening geven over de Herbie-rotonde. Het betreffende segment vindt u vanaf 1:00.

Lees verder
20 december 2015

Fijne feestdagen van de SP!

Lees verder
26 november 2015

Jacqueline van Haperen is benoemd tot commissielid

Foto: Johan Stekelenburg / Johan Stekelenburg

Vanavond is Jacqueline van Haperen benoemd tot commissielid voor de SP. Zij zal, samen met ons raadslid Johan Stekelenburg, plaats nemen in de raadscommissie Burger en Bestuur. De afdeling De Bilt wil haar volste vertrouwen in haar uitspreken en gaat ervan uit dat zij ook in de commissie het gedachtengoed van de SP zal vertegenwoordigen.

Lees verder
10 november 2015

SP keurt de begroting 2016 af.

Afgelopen donderdag 5 november heeft de raad, in tegenstelling tot wat de media meldde, niet de gehele raad voor de begroting gestemd. De SP-fractie heeft duidelijk laten merken dat er in deze begroting beleid zit, waar de SP-fractie het niet mee eens is. Hierdoor kon de SP-fractie uiteraard ook niet anders dan tegen de begroting stemmen. Ook de PvdA volgde ons voorbeeld.

Lees verder
9 november 2015

Gelijke berechtiging nodig tussen Voordaan en SCHC.

Afgelopen donderdag heeft de SP tijdens de behandeling van de begroting 2016 een lans gebroken voor gelijke behandeling van alle sportclubs. Het is de SP al langere tijd een doorn in het oog dat er wel een heel groot verschil zit tussen de behandeling van sommige gelijkwaardige sportclubs. De SP riep de wethouder op om zo snel mogelijk te gaan praten met de hockeyclubs om deze scheve situatie te corrigeren. De wethouder van sportzaken heeft de raad beloofd dit te gaan doen en daarna de uitkomst te rapporteren.

Lees verder

Pagina's