h
23 januari 2018

Windmolens?

Er waart een spook rond in De Bilt. Het windmolenspook. Iedereen heeft er een mening over, terwijl er momenteel geen enkele aanvraag ligt. Of er zelfs maar plannen voor zijn.

Lees verder
19 januari 2018

Jongerenontmoetingsplekken cruciaal

Reeds in 2015 heeft de SP samen met PvdA samen een lans gebroken voor meer ontmoetingsplekken voor jongeren. Dit betekent niet alleen meer Jongeren Ontmoetings Plekken, maar ook veilige clubs zoals de vroegere Rataplan. Dat er hierbij wellicht meer geld nodig zal zijn is het logische gevolg van meer veilige plekken.

Lees verder
19 januari 2018

Het Lichtruim, investeren door gemeente of de eigenaar?

Het lichtruim staat te koop. SSW heeft besloten om in verband met regels uit Den Haag het pand te koop te zetten. 

Lees verder
19 januari 2018

Verbouwen huis; nog minder regels echt nodig?

De SP is tevreden over de mogelijkheden van inwoners om hun huis te verbouwen in onze gemeente en dus zien wij geen reden om de situatie zoals die nu is aan te passen. 

Lees verder
19 januari 2018

Vraaggesprek met de lijsttrekker door SP-groep duurzaamheid

Vraaggesprek met de lijsttrekker Menno Boer door themagroep duurzaamheid: Dirk van Kekem, Jan van Santbrink en Frans de Ruiter. 

Lees verder
19 januari 2018

SP De Bilt kiest voor woningbouw Schapenweide

Uiterlijk vrijdag 5 januari 2018 mocht eenieder die zijn zegje wilde doen over de bestemming van de Schapenweide een reactie opsturen naar de gemeente. Gemeente  De Bilt gaf die ruimte na een inloopavond voor omwonenden op 12 december 2017. 

Lees verder
19 januari 2018

Cameratoezicht is de oplossing?

Vaak roepen politici dat cameratoezicht problemen kan oplossen. Alsof het Haarlemmerolie is. Maar er zijn wel een paar stevige kanttekeningen bij te maken. 

Lees verder
19 januari 2018

Hondenbelasting

De SP is geen voorstander van de hondenbelasting. Deze belasting komt uit de 19e eeuw (dat was de tijd van de hondenkar) en heeft de laatste jaren alleen nog nut voor de gemeente als melkkoe. Soortgelijke belastingen zijn allang afgeschaft bv. de vroegere fietsbelasting door middel van het plaatje. Voor wie zich daarin wil gaan verdiepen: http://www.fietsbelasting.nl/

Lees verder
19 januari 2018

Randweg

De SP ziet een randweg aan de westkant van De Bilt niet zitten. Groen is voor de SP dermate belangrijk dat wij geen beschermd groen willen laten sneuvelen voor autogebruik of wonen, noch binnen noch buiten de bebouwde kom.

Lees verder
19 januari 2018

Vuurwerk en de SP

Het is weer januari en dat is het moment om terug te kijken op de afgelopen jaarwisseling. Wat mij (persoonlijk) dit jaar opviel is dat elk jaar het gebruikte knalvuurwerk zwaarder wordt. Was tot voor kort een Cobra 6 zwaar, nu waren er al Cobra 8's te horen. Even voor de duidelijkheid, een Cobra 6 heeft meer explosieve kracht dan een handgranaat. Als ik dan daar tieners mee rond zie lopen dan begin ik me zorgen te maken. Zorgen die blijkbaar terecht zijn, want afgelopen jaarwisseling zijn er 473 (!) gewond geraakt door vuurwerk. Schokkender is dat het merendeel omstanders waren. Bron: https://nos.nl/artikel/2151297-daling-aantal-vuurwerkslachtoffers-stagneert.html

Lees verder

Pagina's