h

SP De Bilt organiseert een discussieavond: “Duurzaamheid in het Neoliberalisme”

24 januari 2018

SP De Bilt organiseert een discussieavond: “Duurzaamheid in het Neoliberalisme”

SP De Bilt organiseert op woensdag 7 maart a.s. van 20.00-22.00u een lezing en discussie met als titel: “Duurzaamheid in het Neoliberalisme”. Spreker is filosoof Robin Brouwer, gespreksleider: Jikke de Ruiter. De locatie: Café van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, 3721 DZ Bilthoven.

De actualiteit gaat steeds vaker over het veranderende klimaat, de stijging van de zeespiegel of meer fijnstof in de lucht. Een van de belangrijkste thema’s van de komende tijd is daarom “Duurzaamheid”. Dit zal dus ook een belangrijk thema in de raadsverkiezingen van 21 maart worden. Zoals elke politieke partij heeft ook SP De Bilt uitgangspunten over duurzaamheid in haar verkiezingsprogramma staan. De vraag is: hoe gaan we dit in gemeente De Bilt aanpakken?

Met bijna algemene stemmen in de raad heeft Gemeente De Bilt besloten tot een “Routekaart energieneutraal De Bilt 2030. Daarin wordt bijvoorbeeld gesproken over de overgang op termijn van gas naar elektriciteit. Dat heeft alleen maar zin als we de elektriciteit niet meer uit fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld gas…) halen maar uit de zonnestralen of de wind. Zo staan er in de Routekaart diverse maatregelen die we in de komende jaren moeten gaan nemen. Dat gaat ons een boel geld kosten. Hoe krijgen we dat voor elkaar in onze marktgerichte samenleving zonder dat degenen die het veel minder goed kunnen betalen, daar de rekening voor gepresenteerd krijgen?

De oplossingen zijn niet zo maar te geven. De deskundigen kunnen ons een aantal tips geven, maar hoe we het gaan aanpakken: daar kunnen wij invloed op hebben. In het stemhokje op 21 maart, maar ook nu alvast. Door erover het gesprek aan te gaan vanuit eigen verantwoordelijkheid voor de wereld, voor De Bilt en voor elkaar!

Graag tot ziens op 7 maart.

Reactie toevoegen

U bent hier