h
25 juni 2016

Gastvrijheid op Essenkamp

Behalve SP’er ben ik ook nog bewoner van de Essenkamp in De Bilt. En dat is op het moment bijzonder, omdat er op het moment een buurtinitiatief loopt om vluchtelingen te huisvesten: Essenkamp Helpt (EH). Het voormalig
Gezondheidscentrum Essenkamp verhuisde in oktober ‘15 en daarmee kwam het pand leeg. EH wilde iets doen aan de vluchtelingenstroom, stapte naar B&W, naar de eigenaren van het pand, naar het COA (centraal orgaan asielzoekers) en naar de SSW (stichting woningbouw).
Na veel gesprekken, overleggen, gedoe en getrek is het eindelijk een feit: deze zomer komen er 20 statushouders in het pand. 

Lees verder
29 mei 2016

Einde voorzitterschap Tom Wanders

Op afgelopen bestuursvergadering, 25 mei jl, heeft Tom Wanders aangekondigd zijn functie als voorzitter van de afdeling per 1 september a.s. neer te leggen.

Lees verder
29 mei 2016

Nutteloze motie Goois Natuur Reservaat krijgt geen steun van de SP.

De SP heeft op 26 mei geen steun geven aan de Motie die ons College met een nutteloze opdracht op pad stuurt. De motie die geschreven was door CDA, BeterDeBilt en VVD riep ons college op om aan te dringen op het stilleggen van de bomenkap,
zicht verder te informeren en te zorgen dat de bewoners van Hollandsche Rading zeggenschap krijgen in het besluit van Goois Natuur Reservaat (GNR). Stuk voor stuk maatregelen de de SP al eiste van het GNR.

Lees verder
29 mei 2016

Motie "Tijdelijke huisvesting statushouders" met enorme meerderheid aangenomen.

Afgelopen donderdag 26 mei heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college verplicht om niet alleen structurele maatregelen te gebruiken om de ons toegewezen statushouders te huisvesten. Ook tijdelijke maatregelen moet het college voortaan in de mogelijkheden meenemen.

Lees verder
29 mei 2016

Veel aandacht voor TTIP en CETA op nationale actiedag 28 mei

Foto: Tom Wanders

Op 28 mei kwamen in het hele land mensen op de been om actie te voeren tegen de omstreden vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. In De Bilt stonden SP en GroenLinks op de Hessenweg achter een kraam met informatie voor het winkelend publiek.

Lees verder
22 mei 2016

Meerderheid gemeenteraad wil ook tijdelijke huisvesting van statushouders in onze gemeente

SGP, SP, CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA willen dat het college werk gaat maken van tijdelijke huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in onze gemeente. Belangrijk hierbij zijn maatschappelijk draagvlak in de wijk door goede communicatie met de omwonenden, spreiding van tijdelijke huisvesting over onze gemeente en een mix van statushouders en reguliere woningzoekenden in de tijdelijke huisvesting. In de raadsvergadering van 26 mei dienen de partijen een voorstel hiervoor in.

Lees verder
22 mei 2016

Ook in De Bilt actie tegen TTIP en CETA op nationale actiedag 28 mei

Foto: Anne-Marie Mineur

Op 28 mei komen in het hele land mensen op de been om actie te voeren tegen de omstreden vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. In De Bilt zal op de Hessenweg een kraam staan met informatie voor het winkelend publiek. Juist op de dagelijkse boodschappen kan TTIP een grote invloed hebben.

Lees verder
26 maart 2016

SP de markt op voor Oekraïne

Foto: Maaico Maarsen

Op vrijdag 25 maart stond de Biltse SP-afdeling op de markt van de Planetenbaan, Bilthoven. Er werd informatie uitgedeeld over het referendum op 6 april. In deze volksraadpleging zal de Nederlandse bevolking zich kunnen uitspreken voor of tegen het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. In het begin was het nog vrij rustig vanwege de regen, later werd het steeds drukker op de markt. Het valt op dat toch tamelijk veel mensen hun keuze al hebben gemaakt.

Lees verder
20 maart 2016

SP onderzoekt toegankelijkheid busvervoer!

Foto: Mischa van der Heijden / Bushalte Melkweg Bilthoven, die dringend moet worden aangepast

SP De Bilt doet vanaf deze week onderzoek naar de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dit onderzoek betreft alle buslijnen van deze gemeente en richt zich op de toegankelijkheid, kwaliteit en kwantiteit (hoe vaak) van de buslijnen. Op de bushaltes is een sticker met een QR-code te vinden die de gebruiker naar een speciale pagina op de SP-website verwijst.

Lees verder
20 maart 2016

SP organiseert openbare debatavond over Oekraïnereferendum

Foto: Anne-Marie Mineur

Op woensdag 30 maart organiseert de Biltse SP een openbare debatavond over het Oekraïnereferendum in het achterzaaltje van Café van Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven. De avond begint om 20.00uur, de zaal is open vanaf 19.30uur. De toegang is gratis en voor iedereen is er koffie of thee, aangeboden door de SP.

Lees verder

Pagina's