h

SP stelt vragen over de kostendelersnorm

25 november 2016

SP stelt vragen over de kostendelersnorm

Foto: Onbekend

Afgelopen donderdag heeft de SP bij monde van fractievoorzitter Menno Boer in de raadsvergadering vragen gesteld over de kostendelersnorm en de ongewenste effecten hiervan. Vooral het onderzoek uit Amsterdam en de doorrekening van de norm, die bij 3 of meer kostendelers aangaf dat er feitelijk 114 tot
117 euro te veel wordt ingehouden bij bijstandsgerechtigden.

Wethouder Rost van Tonningen beantwoordde de 9(!) vragen open en eerlijk en gaf aan geschrokken te zijn van de resultaten van het Amsterdamse onderzoek. Ook zegde hij toe direct te gaan onderzoeken of de Amsterdamse resultaten ook voor deze gemeente gelden. Als laatste toezegging wordt dit onderwerp meegenomen in de bespreking van het armoedebeleid aankomende maand.

Natuurlijk had ik liever nog hardere toezeggingen gezien, maar ik denk dat we voor nu het

maximale hebben bereikt. Dit zal invloed hebben op het armoedebeleid van de gemeente. Dat kan niet anders want de cijfers van Amsterdam zijn redelijk algemeen en goed onderbouwd. Maar al met al een redelijk resultaat voor die inwoners die afhankelijk zijn van bijstand en te maken hebben met de
kostendelersnorm.

Hieronder staan de gestelde vragen.

Vraag/vragen:

  1. Bent u bekend met de Amsterdamse insteek en kritiek op de kostendelersnorm? Zo ja, bent u het met de SP eens dat er meer maatwerk mogelijk moet zijn? Zo ja, bent u bereid zich daarvoor sterk te maken in Den Haag? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bekend met de rekenmodellen van Amsterdam? Zo ja, bent u bereid om 
    met de RSD in overleg te gaan om hun beleid aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  3. Zijn er, bij uw weten, gevallen bekend in deze gemeente waarvan u stelt dat de kostendelersnorm tot problemen leidt? Zo ja, bent u bereid om hier per ommegaande via het armoedebeleid extra geld voor te reserveren? Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier