h
14 november 2023

SP-congres helpt krimp luchtvaart.

De luchtvaart behoort tot de grote vervuilers, maar die door een overheidsmaatregel niet in het lijstje van grote stikstof uitstoters voortkomt. Naast geluidshinder tot diep in de nacht voor omwonenden in straal van 40 km rond Schiphol, worden ook giftige stoffen uitgestoten bij landen en opstijgen. Daarnaast is de geplande 4e-aanvliegroute een handvat voor de luchtvaart om het aantal vluchten te blijven uitbreiden. Omdat hiermee ook de klimaatverandering verder wordt versneld, heeft de SP drie belangrijke amendementen aangenomen op haar verkiezingscongres, die mede tot stand zijn gekomen door SP-afdeling de Bilt en afdeling Veenendaal.

Lees verder
12 november 2023

Voedselbankactie 2023 Help je mee?

De inzamelactie van 2020 was een groot succes, daarom willen wij bestuursleden van SP De Bilt, graag weer vragen mee te doen met onze actie!

Lees verder
27 april 2023

Gezellige Koningsdag 2023

Foto: Marisca van der Burgh

Op donderdag 27 april was het weer koningsdag in het land. Ook hier in de gemeente werd overal een gezellig feestje gevierd voor de Koning en zijn familie.

Lees verder
26 februari 2023

Bewoners wijk Noorderkroon succesvol met SP De Bilt in actie voor wijkgroen

Foto: Ron van den Eijnden

Op donderdag 23 februari is tijdens de raadsvergadering de motie van SP De Bilt aangenomen om het groen grenzend aan de Noordekroon en de Boogschutter aan te houden en niet om te vormen naar moestuinen.

Lees verder
26 oktober 2022

Verkiezingsbord op het oude Hessingterrein.

Foto: SP

De SP de Bilt was er laatst op gewezen dat er op het oude Hessing-terrein een groot verkiezingsbord staat. Dat is niet raar, wel dat het er nog steeds staat, een half jaar na de verkiezingen. Bij ons was geen vergunning bekend voor het plaatsen van een bord op dat terrein langer dan een maand (dat mag altijd!) dus heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld hierover. De beantwoording van de gemeente is duidelijk; het bord staat er niet legaal moet dus weg moet.

Lees verder
16 oktober 2022

Op de biologische boerderij

Foto: Mike Werkhoven / Mike Werkhoven

Op de laatste dag van de week van de duurzaamheid is daar de rondleiding op de biologische boerderij De Bonte Parels in Westbroek. De boerin neemt de groep mee langs de stal, de melkgang, de stier Treffer, de koeien in de wei en de open stal waar de koeien beschutting kunnen vinden, waaronder de bejaarde koe Marie. We horen over de zorgvuldigheid waarmee de uiers na het melken worden schoongemaakt, hoe de boer ziet welke koe bij de stier kan en mag “spelen”, dat Marie ondanks haar leeftijd een goede verzorging krijgt als dank voor de hoge melkproductie, hoewel zij allang niet meer aan de bedrijfsomzet bijdraagt.

Lees verder

SP in de duurzaamheidsweek: Rondleiding biologisch melkveebedrijf

Rondleiding biologisch melkveebedrijf De Bonte Parels,

Korssesteeg 3, Westbroek

op zaterdag 15 oktober om 11 en 14 uur

Het is prettig te weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen, dus meld je aan op debilt@sp.nl.

Lees verder
6 oktober 2022

SP in de Biltse week van de duurzaamheid

Foto: Mike Werkhoven / Mike Werkhoven

SP De Bilt doet mee in de Biltse week van de duurzaamheid. We vragen aandacht voor de biologische landbouw. Op zaterdag 15 oktober zijn er twee rondleidingen op boerderij De Bonte Parels, om 11 uur en om 14 uur, Korssesteeg 3 te Westbroek. Om 16u kun je zien hoe de koeien weer op stal gaan.  

Lees verder
2 oktober 2022

twee verhalen over MSD

Foto: Paulette Jansen / Paulette Jansen

Leden van de SP De Bilt hebben donderdag 29 sept in een deel van de wijk rond MSD geflyerd en aangebeld. Er komen twee verhalen naar voren. Het ene verhaal is dat er afspraken zijn gemaakt in een buurtcomité met MSD en dat MSD zich daaraan houdt. Sommigen hadden gehoord: als MSD vertrekt ben je slechter af want dan gaat er een projectontwikkelaar aan de gang met hoogbouw. Het andere verhaal is dat mensen gestoord worden in hun rust.

Lees verder

Pagina's