h
29 september 2022

MSD-actie

Foto: Ron van den Eijnden / Ron van den Eijnden

SP De Bilt voert actie in de Ambachtstraat in De Bilt. Aanleiding is de overlast van omwonenden van het biofarmaceutisch bedrijf MSD. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het bedrijf, omdat er midden in een woonwijk vaccins worden geproduceerd. Ook is er hinder door bouwactiviteiten van MSD. Volgens de SP zet het bedrijf de gemeente juridisch onder druk om te mogen blijven uitbreiden.

Lees verder
20 september 2022

nationaliseer de energiebedrijven !

Foto: Mike Werkhoven / Mike Werkhoven

Ook SP-afdeling De Bilt stond samen met duizenden op tegen dit kabinet, want de kosten moeten nu omlaag. En dat kán: de winsten van grote bedrijven waren in 23 jaar niet zo hoog als nu. Zet die winsten in om de kosten nu te verlagen.

Lees verder
9 september 2022

koopkrachtactie in Den Haag op 17 september

Op zaterdag 10 september staat de SP de hele dag (tussen 10 en 16u) in een kraam op de vrijetijdsmarkt / oldtimermarkt op de Dorpsstraat in De Bilt. Je vindt ons vlakbij de kerk. Gezellig als je even langskomt!

Lees verder
6 juli 2022

energietoeslag van €800 (nu €1300)

We komen nog regelmatig dorpsgenoten tegen die niet weten dat zij recht hebben op een energietoeslag van €800 (ondertussen verhoogd tot €1300) omdat zij minder inkomen hebben dan 120% van het minimuminkomen.

Lees verder
27 juni 2022

achterstallig onderhoud dorpshuis Groene Daan in Groenekan en andere gebouwen

Blijkens een brief van een inwoner is er veel achterstallig onderhoud aan gebouwen in de hele gemeente. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het college, waar we zelf nu deel van uitmaken!

Lees verder
24 juni 2022

SP De Bilt, samen met PvdA in college én actief op straat

Foto: Mike Werkhoven

Nu de fractie van de SP in samenwerking met de PvdA onderdeel mag uitmaken van het college in gemeente De Bilt gaat de afdeling tegelijkertijd weer actief verder op straat. 

Lees verder
25 april 2022

Mike heeft met succes zijn huurverhoging geweigerd en vertelt waarom en hoe

Foto: Mike Werkhoven

Mike Werkhoven, gepensioneerd docent beeldende kunst, is een actief lid van onze SP afdeling in De Bilt, hij vertelt hier zijn verhaal hoe hij met succes de huurverhogingen op zijn veel te dure huur aanvecht de laatste jaren. Een landelijke organisatie helpt daarbij.

Lees verder
14 april 2022

De SP gaat meedoen met de coalitiebesprekingen.

Zoals op maandag 11 april bekend is gemaakt is er een informatie verslag uitgebracht. Het advies aan de raad is om tot een brede coalitie te komen deze periode. De SP zal onderdeel uitmaken van de besprekingen voor een mogelijke nieuwe coalitie bestaande uit GroenLinks, D66, Lokaal De Bilt (een samenwerking van Beter de Bilt en Bilts Belang), PvdA en de SP. Het doel van de besprekingen is om een unicum voor deze gemeente te bereiken, een links akkoord.

Lees verder
14 april 2022

SP motie: nieuwe bestuurscultuur?

Donderdag 24 februari is de motie “Investeren in gemeentelijke communicatie” van SP De Bilt aangenomen in de laatste raadsvergadering. Er is veel commotie geweest in het recente verleden onder inwoners en raadsleden vanwege een late en in gebreke blijvende communicatie over invloedrijke beslissingen vanuit het college.

Lees verder

Pagina's