h

Verkiezingsbord op het oude Hessingterrein.

26 oktober 2022

Verkiezingsbord op het oude Hessingterrein.

Foto: SP

De SP de Bilt was er laatst op gewezen dat er op het oude Hessing-terrein een groot verkiezingsbord staat. Dat is niet raar, wel dat het er nog steeds staat, een half jaar na de verkiezingen. Bij ons was geen vergunning bekend voor het plaatsen van een bord op dat terrein langer dan een maand (dat mag altijd!) dus heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld hierover. De beantwoording van de gemeente is duidelijk; het bord staat er niet legaal moet dus weg moet.

Hieronder ziet u onze vragen en de beantwoording van de gemeente staat in het bijgevoegde PDF:

  1. Is het aan het college bekend dat er nog steeds een verkiezingsbord staat aan Utrechtseweg 341 (zie afbeelding hieronder?
  2. Is het college met de SP van mening dat dit bord verwijderd dient te worden aangezien de verkiezingen reeds lang voorbij zijn?
  3. Is het college voornemens het bord te laten verwijderen door de eigenaar?

Reactie toevoegen

U bent hier