h

Bewoners wijk Noorderkroon succesvol met SP De Bilt in actie voor wijkgroen

26 februari 2023

Bewoners wijk Noorderkroon succesvol met SP De Bilt in actie voor wijkgroen

Foto: Ron van den Eijnden

Op donderdag 23 februari is tijdens de raadsvergadering de motie van SP De Bilt aangenomen om het groen grenzend aan de Noordekroon en de Boogschutter aan te houden en niet om te vormen naar moestuinen.

15 juni 2022 j.l. werden inwoners van de wijk Noorderkroon opgeschrikt door een brief van de gemeente waarin hen werd medegedeeld dat de gemeente, door het aanstaande vertrek van de moestuinen aan de Leyenseweg, op zoek was gegaan naar een nieuwe geschikte locatie “en dat is de Noorderkoon geworden”.

27 juni werd een inloopavond georganiseerd door de gemeente voor de inwoners van de wijk Noorderkroon, op deze avond werden de plannen getoond aan de bewoners. De alternatieve locaties waren al vervallen en hiermee was de locatie Boogschutterplein als enige ideale locatie overgebleven om de tuinders te herplaatsen.

Een aantal actieve inwoners van de wijk waren vastberaden en wilde dit veldje groen houden. Samen met hulp van SP De Bilt hebben inwoners wekenlang gewerkt, er zijn diverse bezwaarschriften geschreven en er is met bewoners samen actie gevoerd in de wijk en ingesproken bij de commissie vergadering van 9 februari.

Mischa van der Heijden, voorzitter van de VVE  Boogschutterplein en politicus voor de SP De Bilt:  “Bewoners van de wijk Noorderkroon kunnen we niet laten zitten, het veldje is hun laatste ongerepte stukje groen in deze inmiddels verstedelijkte wijk dat nemen we hun niet af, er wordt dagelijks dankbaar gebruik van gemaakt door bewoners. Daarnaast is het tijd om deze wijk samen met haar bewoners een boost te geven, geen kaalslag maar mooiere aanplanting rondom de grasvelden en betere speelplekken voor kinderen”.

Louis, bewoner van het Boogschutterplein en Stephanie, bewoner van het Steenbokplein kijken beiden uit op het veld uit en zien hier mensen genieten van dit stukje natuur. Dagelijks wordt er dankbaar gebruik van gemaakt, hazen en konijnen lopen hier ook rond. “Dit is toch prachtig in een al zo dichtbevolkt gebied moeten we dan ook nog dit laatste veldje offeren?” stelt Louis.

Stephanie geeft aan: “Deze natuur om mij heen versterkt het woongenot! Ik zie egels, blije mensen in mijn wijk hier op dat ene veldje, dit is een ader voor de buurt”. “Het plan voor de moestuinen zou ons laatste stukje groen afnemen, omwonenden willen dit niet, het tast juist datgene aan waar we nu met de gehele wijk zo van genieten, laat dit veldje groen”.   (Stephanie en Louis staan samen met Mischa op de foto voor het gemeentehuis, de avond van de raadsvergadering.) 

Een goed voorbeeld van "actievoeren werkt"!

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier