h
21 april 2015

Ouderbijdrage Jeugdzorg moet opgeschort worden.

Op donderdag 23 april zal de SP in de raadsvergadering opnieuw de eerder ingetrokken motie indienen die de verplichte ouderbijdrage van de jeugdhulp met verblijf voorlopig zal opschorten. Dit zal gelden zolang de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) nog met het Rijk in onderhandeling is om de regeling aan te passen. Deze meevaller voor de gemeente van ruim €11.000 per jaar moet onmiddellijk terug naar de ouders.

Lees verder
20 april 2015

Eindelijk brede aanpak rattenplaag.

De SSW en de gemeente De Bilt gaan samen aan de slag om de oorzaak van het rattenprobleem rond de Plutolaan, maar ook bij de Bielalaan en de Donatilaan te onderzoeken. Er is afgesproken dat het KAD uit Wageningen gaat onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming en stelt kennis ter beschikking van overheden onder andere over de bestrijding van ongewenste organismen .

Lees verder
12 april 2015

Vier 1 mei in amsterdam met de FNV

1 mei is een dag dat in praktisch heel de wereld een officiële vrije dag is uit respect voor arbeiders in alle vormen. Zonder de werkende mensen, de arbeiders in de fabrieken, de mensen in de bouw, in ziekenhuizen maar ook op kantoor, of in dienst van de overheid zou de maatschappij volledig in elkaar vallen en de economie instorten. We zorgen voor elkaar, en we hebben lang moeten vechten om rechten te verwerven voor deze vaak hardwerkende mensen.

Lees verder
12 april 2015

Afdeling SP-de Bilt ook vertegenwoordigd in klimaat-rechtszaak tegen de staat.

Dinsdag 14 april klagen minstens 10 advocaten de Nederlandse staat aan voor het niet nakomen van internationale klimaatverdragen. De rechtszaak dient in de rechtbank te Den Haag. Directeur Marjan Minnesma van stichting Urgenda roept sympathisanten op hierbij aanwezig te zijn.

Lees verder
12 april 2015

De eerste HH1 rechtzaak voor deze gemeente komt er aan.

Laatst bereikte ons het bericht dat twee mensen een rechtzaak tegen het besluit van de gemeente over het schrappen van hun thuiszorg hebben gestart.

Lees verder

VriMiBo (de VrijdagMiddagBorrel)

Zoals elke avond is er weer de gebruikelijke vrijdagborrel in Cafe van Miltenburg. Dit is een rustig momentje in de week waarop een aantal SP-ers gezellig samen een drankje doen en de afgelopen week bespreken. SP-ers, maar ook sympathisanten, zijn van harte welkom.

LETOP! Aanvangsttijd is veranderd. vanaf heden begint dit ongeveer om 20.00u. Eerder mag altijd natuurlijk.

Lees verder
1 april 2015

Rattenoverlast? Duidelijk wel!

Vorige week maandag meldden wij dat mensen die ook rattenoverlast hadden dit aan ons konden melden. Nou dat hebben wij geweten, want vanaf dat moment staat onze meldtelefoon en onze e-mail roodgloeiend. 

Lees verder
27 maart 2015

Motie ouderbijdrage Jeugdzorg

Op 26 maart heeft Johan Stekelenburg van de SP in de raadsvergadering geprobeerd via een motie vreemd aan de agneda de  ouderbijdrage in de jeugdzorg van tafel te halen.

Lees verder
23 maart 2015

Rattenplaag op de Plutolaan?

Foto: Joanna Servaes / Joanna Servaes/CC-BY-SA-3.0

Na ruim een week soebatten met de gemeente over de rattenplaag op de Plutolaan en omstreken is de SP het zat. Bewoner Marisca van der Burgh: “Als je 's avonds laat thuis komt, zie je ze gewoon langs de voorkant van de huizen rondsluipen. Ze zijn niet alleen een smerig idee, ze dragen allerlei ziektes bij zich en zijn daardoor een probleem voor de volksgezondheid. Ik wil dat de oorzaak van dit probleem wordt opgelost.

Lees verder
21 maart 2015

Teleurstelling bij SP over het schapenweitje.

Nu de beantwoording van onze vragen eindelijk binnen is van de gemeente, kan de SP niet anders dan teleurgesteld zijn. Alweer duikt het college weg voor de ENIGE mogelijkheid nog in deze gemeente om eindelijk eens een deukje te maken in het steeds oplopende tekort aan sociale huurwoningen.

Lees verder

Pagina's