h

Algemene Ledenvergadering: Leven in de Brouwerij

1 juni 2015

Algemene Ledenvergadering: Leven in de Brouwerij

Beste leden van de afdeling de Bilt,

Afgelopen woensdag 27 mei was de algemene ledenvergadering van onze afdeling in de achterzaal van café Miltenburg.

We hadden een mooie opkomst van 24 leden waaronder een aantal nieuwe gezichten. Nog mooier was het hoe de vergadering verliep. Er was een levendige discussie over de acties waar we momenteel mee bezig zijn. Aan het eind van de vergadering leverde dat ook nieuwe steun op voor de themagroepen waar we als afdeling mee werken.

Aanleiding voor de discussie waren de jaaroverzichten die het bestuur had geproduceerd. Een jaarverslag van de afdelingsactiviteiten, een financieel jaarverslag en een fractieverslag werden kritisch positief besproken en kregen de instemming van de leden. Er is een kascommissie ingesteld die het in principe goedgekeurde financiële jaaroverzicht nog zal na lopen en zijn bevindingen nog aan de leden zal doen toekomen.

Bij handopsteken is het huidig zittend bestuur (Jacqueline van Haperen, Maaico Maarsen (penningmeester), Menno Boer (fractievertegenwoordiging, Frans de Ruiter (interim-organisatiesecretaris)en Tom Wanders (interim-voorzitter) opnieuw herkozen voor een komende bestuursperiode. Als nieuw bestuurslid is daaraan toegevoegd Marisca van der Burgh met unanieme stemmen. Marisca gaat zich in de komende vier maanden inwerken om eventueel de voorzittersrol over te nemen. Er wordt een vorm gezocht om dat als duo-voorzitterschap uit te bouwen samen met Tom Wanders die zijn interim-voorzitterschap daarmee voorlopig tot dat moment voortzet.

In het jaarverslag van het bestuur wordt ook het initiatief weer opgepakt om leden, die niet of op afstand actief zijn, opnieuw uit te dagen. Actief worden kan met kleine stapjes al een enorme steun zijn voor de afdeling in zijn geheel. De themagroepen zijn daarvoor een heel geschikte plaats, maar ook een middag meedoen met een activiteit, folders bezorgen in een paar straten. Het is ook stimulerend om met andere leden in contact te komen en iets te doen met je politieke verontrusting of kwaadheid.

Een geslaagde avond om naar terug te kijken en dat gold ook voor het drankje en napraten na afloop. Goed teken dat er niemand haast had om naar huis te gaan......

Tom Wanders

Reactie toevoegen

U bent hier