h

SP De Bilt in het Lokaal Sociaal Verbond

12 maart 2019

SP De Bilt in het Lokaal Sociaal Verbond

De afgelopen maanden zijn diverse oppositiepartijen, waaronder de SP, steeds meer gaan samenwerken tijdens raadsvergaderingen. Deze samenwerking wordt nu bekend gemaakt onder de werknaam "Lokaal Sociaal Verbond".

De samenwerkende partijen binnen de oppositie zijn PvdA, ChristenUnie, fractie Brouwer en de SP. Deze partijen willen nu op een meer gestructureerde wijze samenwerken en hebben een werknaam aan deze samenwerking gegeven: het Lokaal Sociaal Verbond.

Fractie en bestuur van de SP zien in deze samenwerking belangrijke voordelen van het vooraf met andere partijen voorbereiden van de raadsvergaderingen en het afstemmen van de woordvoering tijdens raadsvergaderingen. Wij verwachten met deze brede samenwerking onze standpunten uit het verkiezingsprogramma van de SP nog sterker in de raadsvergaderingen naar voren te kunnen brengen en daarmee de Biltse samenleving nog beter te kunnen dienen.

Fractievoorzitter Menno Boer: "Laten we eerlijk zijn, er zijn geen overeenkomsten getekend. Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en overleg. Deze samenwerking is voor de SP niet bedoeld om tot een fusie te komen, maar meer om onze krachten te bundelen daar waar het kan. Uiteraard zijn er ook verschillen, die blijven er ook. De SP blijft ook in De Bilt onverkort vasthouden aan ons beginselprogramma. 

De samenwerkende partijen hebben gisteren, maandag 11 maart 2019, een persconferentie gegeven en een brief gezonden naar alle bij de gemeenteraadsvergaderingen betrokken personen. De tekst van de brief luidt als volgt:

Beste voorzitter, griffier en collega raads- en commissieleden,

Sinds enige tijd werken wij, de gemeenteraadsfracties van PvdA, SP, ChristenUnie en fractie Brouwer nauw samen. Dat is vooral zichtbaar tijdens gemeenteraadsvergaderingen waar regelmatig één van ons namens de vier fracties spreekt.

Het leek ons goed jullie formeel op de hoogte te brengen van deze samenwerking en daar een korte toelichting op te geven.

De samenwerking is ontstaan omdat wij een aantal principes delen. We voeren op lokaal niveau politiek met het belang van de gemeente De Bilt en haar inwoners voorop. We staan open en constructief in het politieke leven. We geven prioriteit aan die onderwerpen die raken aan de sociale structuur van onze gemeente of die gaan om kwetsbare groepen of elementen in onze samenleving. Ten slotte staan wij een positief-kritische politiek voor: wij vormen ons politieke oordeel onafhankelijk van het college waarbij wij onze gemeente bestuurbaar willen houden.

Vanzelfsprekend zijn wij met deze overtuigingen niet uniek. Bij andere fracties zien wij deze ook in meer of mindere mate. Deze overtuigingen van PvdA, SP, ChristenUnie en de fractie Brouwer worden versterkt door een persoonlijke klik en onderling vertrouwen.

Dat maakt het eenvoudig om het woordvoerderschap op onderwerpen te verdelen. Overigens zal het ook voorkomen dat wij los van elkaar het woord voeren en standpunten innemen – dat bepalen we per onderwerp. Wij zijn en blijven immers politieke fracties met een eigen partijprogramma en achterban. Ook wij kennen verschillen in visie en standpunt.

Naast grote politiek-inhoudelijke overeenkomsten, is er nog een andere reden dat wij de samenwerking hebben opgezocht. Onze gemeenteraad is versplinterd en dat maakt het effectief besturen niet eenvoudig. Wij hopen met onze samenwerking een bijdrage te leveren aan een overzichtelijkere besluitvorming in de gemeenteraad. Wij denken ook dat onze inwoners het waarderen dat hun vertegenwoordigers samenwerken en over politieke grenzen heen kijken.

Onze samenwerking heeft de werktitel Lokaal Sociaal Verbond gekregen. Het is een open samenwerking en wij blijven actief de afstemming en samenwerking met andere fracties zoeken.

Vanzelfsprekend staan wij open voor vragen als verdere verduidelijking nodig is.

Met vriendelijke groet,

Connie Brouwer, fractie Brouwer

Erik van Esterik, PvdA

Krischan Hagedoorn, PvdA

Menno Boer, SP

Theo Aalbers, ChristenUnie

Reactie toevoegen

U bent hier