h

Gebakken Peren

8 oktober 2011

SP geschokt over inbraak website

De SP is geschokt over de inbraak op de website van de gemeente De Bilt. De inbraakpogingen van de ICT-nieuwssite Webwereld waren al op maandag 3 oktober aangekondigd door middel van een waarschuwing van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Desondanks kon de Biltse website op 8 oktober toch gehackt worden. De website werd pas om half tien ’s avonds uit de lucht gehaald. Inmiddels is hij weer online.

Lees verder
22 april 2011

Megastallen

De statenfractie van de SP is niet blij met manoeuvre GroenLinks, de partij maakte de komst van zeer grote stallen mogelijk.
De SP wilde dat met een motie tegehouden, maar coalitiepartij GroenLinks ging daar niet in mee.

Lees verder
10 april 2011

Doe mee en vul onze huurenquete in !

De SP is weer een nieuwe actie begonnen. Dit keer zoeken we uit hoe hoog in onze gemeente de nood is aan sociale woningen. Waarom? Deze regering doet niets om meer betaalbare huizen te bouwen. Het nieuwe provinciebestuur schuift de verantwoordelijkheid door naar de gemeenten. En onze gemeente loopt ver achter op zijn dubieuze ambitie om tenminste 15% sociale woningen te bouwen. Liever laten ze dure appartementen bouwen op het Hessingterrein.

Lees verder
29 maart 2011

SP noemt “fusieonderzoek” welzijnswerk bevooroordeeld

SP-raadslid Anne-Marie MineurDe SP zet vraagtekens bij het onderzoek dat de wethouder Sociale Zaken laat doen naar de toekomst van het welzijnswerk. Het onderzoek is gepresenteerd als een open onderzoek naar de toekomst­bestendigheid van de drie grote welzijnsorganisaties in De Bilt: de Vereniging voor Samenlevingsopbouw / Wijkvereniging Tuindorp (VvSO WVT), de Stichting Welzijn Ouderen (SWO), en de Stichting Animo. Naar nu blijkt gaat het om een fusieonderzoek.

Lees verder
25 februari 2011

Succesvol SP-protest tegen fusie drie provincies

Gistermiddag organiseerde de SP op de dijk bij Zeewolde, ten noorden van het eiland De Dode Hond, een ludiek protest tegen een fusie van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland, ook bekend als de Noordvleugelprovincie.

Lees verder
20 februari 2011

SP roept provinciesecretaris ter verantwoording

De commotie rondom de al dan niet vertrekkende provinciesecretaris Herman Sietsma lijkt niet te stoppen. De SP fractie is verbijsterd dat Sietsma een ontslagen werknemer wijst op de veranderende opvatting met betrekking tot gouden handdrukken, terwijl hij voor zichzelf een riante regeling heeft getroffen.

Lees verder
28 januari 2011

Verleggen Biltse Grift was geen opdracht van provincie

Gedeputeerde Staten stelt dat Hessing liegt met zijn bewering dat de provincie Utrecht opdracht heeft gegeven voor aanpassing van de loop van de Biltse Grift. Om het terrein van de ex-autohandel Hessing slingert dit watertje. Voor zo’n rustig slootje is de bedding danig in beweging. Hessing heeft jaren geleden zijn terrein vergroot door de Biltse Grift een stukje op te schuiven. Bij die illegale actie is toen vervuilde grond verplaatst. Die moet nog steeds opgeruimd worden. Hessing stelde in de pers dat niet hij, maar de provincie de opdracht voor de verplaatsing zou hebben gegeven. De provincie ontkent dit als antwoord op de vragen van de SP.

Lees verder
17 december 2010

SP: Geen verdere onderzoeken meer naar het welzijnswerk.

Donderdagavond besloot de raad om een onderzoek in te stellen naar de toekomst van het welzijnswerk. De aanleiding daartoe was niet, zoals je zou verwachten, een behoefte aan kennis naar de toekomst van het welzijnswerk, maar een wens om de welzijnsorganisaties tot fuseren te dwingen. De SP vond dat een onzinnig plan, en diende een amendement in om in elk geval die fusie van tafel te halen. Het amendement werd verworpen, en toen bleef er de SP niets anders over dan tegen het voorstel te stemmen.

Lees verder
14 november 2010

SP steunt omwonenden bij wens inspraak zwembadplannen

De SP steunt van harte de voorstellen die de omwonenden op 9 november gedaan hebben bij het rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Zij zijn bepaald niet tegen elke vorm van vernieuwing of verbetering, maar zij willen daar wel intensief bij betrokken zijn. Dergelijke betrokkenheid van de burgers is de SP op het lijf geschreven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier