h

SP steunt omwonenden bij wens inspraak zwembadplannen

14 november 2010

SP steunt omwonenden bij wens inspraak zwembadplannen

De SP steunt van harte de voorstellen die de omwonenden op 9 november gedaan hebben bij het rondetafelgesprek met de gemeenteraad. Zij zijn bepaald niet tegen elke vorm van vernieuwing of verbetering, maar zij willen daar wel intensief bij betrokken zijn. Dergelijke betrokkenheid van de burgers is de SP op het lijf geschreven.

SP-fractievoorzitter Etiënne van Buren“Ik heb met veel belangstelling geluisterd naar de inbreng van de verschillende partijen”, aldus SP-fractievoorzitter Etiënne van Buren. “Het is duidelijk dat de omwonenenden bepaald niet tevreden zijn met de plannen die nu voorliggen. Er staat heel veel in waar zij grote bezwaren tegen hebben. Zo zouden er flats moeten komen in een prachtig stukje tuinwijk, en er zou allerlei groen en recreatieterrein verloren gaan. Ik ben onder de indruk van de manier waarop de omwonenden zich georganiseerd hebben, en zelf hun achterban vertegenwoordigen. De mensen willen deze plannen niet, dat hebben ze heel duidelijk gemaakt. Deze contourennota moet dan ook echt van tafel.”

“Maar ik heb ook een grote bereidheid gehoord om te praten over een manier om dat zwembad wél te realiseren”, vervolgt Van Buren. ”Want de wens van de olympische waterpoloclub om een officieel wedstrijdbad te hebben, hebben wij óók gehoord. Evenals de noodzaak om de sportzaal in het H.F. Wittecentrum op de schop te nemen. Wij zijn er een groot voorstander van om alle partijen opnieuw om de tafel te zetten, en dan gezamelijk tot een aantal uitgangspunten te komen waaraan het zwembad en de sportfaciliteiten moeten voldoen.”

“Wij denken dat een zwembad op het huidige terrein nog steeds het beste idee is”, aldus Van Buren. “De SP weet dat een buitenbad een wens is die volop leeft bij de bevolking. Misschien moeten we nadenken over een zwembad met een schuifpui, zodat je ’s zomers ook naar buiten kunt. Zo krijgt iedereen wat hij wil: de inwoners van de wijk Brandenburg behouden het zwembad dat de inwoners van de wijk Weltevreden niet willen hebben. En ook de waterpolo’ers krijgen meer water.”

U bent hier