h

SP denkt samen met PvdA en ChristenUnie mee over het coalitie-programma

22 juni 2018

SP denkt samen met PvdA en ChristenUnie mee over het coalitie-programma

Foto: Geert Slot / PvdA/De Bilt

VVD, GroenLinks, D66 en CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord. Deze partijen hebben de andere lokale fracties gevraagd verbeteringen voor dit akkoord voor te stellen. De Biltse gemeenteraadsfracties van PvdA, ChristenUnie en SP zijn met elkaar in overleg getreden en leverden op 19 juni een aantal (30!) toevoegingen op het coalitieakkoord in bij de vier coalitiepartijen.

Kans op werk

Enkele voorstellen van PvdA, ChristenUnie en SP werden overgenomen. Er komt bijvoorbeeld een uitvoeringsprogramma inclusieve samenleving zodat iedereen mee kan doen aan de samenleving.

Fractievoorzitter SP Menno Boer: “Ook worden het bedrijfsleven en instellingen aangemoedigd om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden op werk. Voor ons is dat belangrijk, net als het verduurzamen van sociale huurwoningen en het meer werk maken van doorstroming ouderen en scheefhuurders op de sociale woningmark en renovatie en aanpassingen van sociale huurwoningen.”

Fractievoorzitter Theo Aalbers ChristenUnie: “Het mogelijk doortrekken van buslijn 58 naar Maartensdijk, BOA’s die ook een handhavende taak krijgen en mogelijkheden om boerderijen te splitsen in meerdere woningen waren voor ons belangrijk. Dat is overgenomen.”

Gemiste kans

De overname van punten is in de ogen van ChristenUnie, SP en PvdA echter niet substantieel genoeg om het aangevulde coalitieakkoord volledig te kunnen ondersteunen.

Fractievoorzitter PvdA De Bilt Krischan Hagedoorn: “Belangrijke zaken zoals armoedebestrijding onder kinderen, tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten, verbetering van jeugdzorg en schuldhulpverlening, integratie statushouders, zonnepanelen op de daken van sociale huurwoningen, sociale veiligheid van kinderen en meer kansen voor lokale ondernemers bij aanbesteding werden niet overgenomen. Dat is een gemiste kans.”

PvdA, ChristenUnie en de SP blijven de komende jaren samenwerken en zich kritisch-constructief opstellen.

Reactie toevoegen

U bent hier