h

SP keurt uitspraken D66-formateur Poot af

23 april 2014

SP keurt uitspraken D66-formateur Poot af

De SP keurt de tendentieuze uitspraken af die formateur Frans Poot (D66) gedaan heeft over Beter-De-Biltvoorman Ebbe Rost van Tonningen. Poot heeft daarmee zijn geloofwaardigheid als onpartijdig formateur op het spel gezet, en de formatie in het geding gebracht. Poot moet zijn taken neerleggen, en overlaten aan een onafhankelijk persoon die wel boven de partijen kan staan.

In een artikel in het AD van zaterdag 12 april vergeleek Poot Rost van Tonningen met Geert Wilders: “Hij verspreidt allemaal geruchten en halve waarheden over het college. Het is net als met Wilders over Marokkanen. Mensen geloven het, en je kunt je dan niet meer wapenen.” Poot verwijt Rost van Tonningen rabiaat oppositie gevoerd te hebben en geen bruikbare tegenvoorstellen te hebben gedaan.

SP-fractievoorzitter Menno Boer: “Dit is op twee manieren een misse aanval. Allereerst heeft Rost van Tonningen altijd nadrukkelijk afstand genomen van de uitspraken en standpunten van Wilders. Hij heeft zelfs gebroken met zijn voormalig fractiegenoot Han IJssennagger toen die voor de PVV op de lijst kwam te staan voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2011. Een vergelijking met Wilders, die opriep tot het verwijderen van hele volksgroepen, en die op Europees vlak samenwerkt met fascistische en extreemrechtse partijen, is volstrekt buiten proportie. Poot zou deze uitspraken moeten terugtrekken of laten rectificeren. Het is verbijsterend dat hij dat, ook na een paar nachten slapen, niet gedaan heeft.”

Boer: “De aanval toont bovendien aan dat Poot niet in staat is om buiten het belang van zijn eigen partij te kijken. Dat Rost van Tonningen stevig oppositie heeft gevoerd, is niet iets wat in een democratie als verwijt mag gelden. De kiezer heeft gesproken, en die heeft Rost van Tonningen net als in 2010 beloond met vier zetels. Daar zou een onafhankelijke formateur groot gewicht aan moeten hechten.”

De SP heeft Poot in de informatieronde geadviseerd om te onderhandelen met de winnaars van de verkiezingen: D66, Beter De Bilt, SP en een vierde partij. In plaats daarvan onderhandelt D66 nu met verliezers VVD en GroenLinks, en met het CDA dat met drie zetels nog steeds de weg naar boven niet gevonden heeft.

U bent hier