h

SP: realiteitsgehalte van PvdA-banenplan is nul

18 maart 2014

SP: realiteitsgehalte van PvdA-banenplan is nul

De Biltse SP heeft het banenplan van de lokale PvdA op haalbaarheid getoetst, en vastgesteld dat het onuitvoerbaar is. Een groot deel van de mensen die nu een bijstandsuitkering hebben, is onbemiddelbaar, en voor de mensen die wél aan het werk kunnen, is er simpelweg geen werk. Het banenplan vormt een belangrijk onderdeel van de financiële onderbouwing van het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Lijsttrekker Menno Boer licht de bevindingen van de SP toe: “Het plan van de PvdA komt erop neer dat alle mensen die nu een bijstandsuitkering hebben, aan het werk zouden komen. Dan hoeft de gemeente geen uitkeringen meer te betalen, en dat geld wil de PvdA besteden aan een nieuw zwembad. Dat klinkt te mooi om waar te zijn – en dat is het dan ook niet.”

Boer: “Alle mensen die een bijstandsuitkering hebben, komen terecht bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist, die ook verantwoordelijk is voor de bijstandsgerechtigden uit Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Dat gaat alles bij elkaar om zo’n 2.000 mensen. De dossiers van die 2.000 mensen zijn allemaal tegen het licht gehouden, en er is gebleken dat driekwart onbemiddelbaar is. Zo zijn ze bijvoorbeeld langdurig ziek, hebben ze een zware psychiatrische aandoening, of zitten ze in de gevangenis. Dan kan je hoog of laag springen, maar die mensen krijg je met geen mogelijkheid aan het werk.”

Boer vervolgt: “De PvdA doet alsof er tot nu toe niets gedaan is om mensen aan het werk te helpen. Dat is niet zo. Van de 500 mensen die wel kunnen werken, zijn er het afgelopen jaar 100 naar een re-integratietraject geweest bij BIGA B.V., de sociale werkvoorziening in Zeist. Dan blijkt dat twee deelnemers per groep van twaalf geen zin hebben in het traject. Het zou goed zijn om deze gevallen nader te onderzoeken, want hier zou je de gevallen van bijstandsfraude kunnen aantreffen. Van de overige tien zijn er zes zo enthousiast dat ze desnoods met behoud van uitkering willen blijven werken. Ze genieten van de structuur die het werk in hun dag brengt, van de omgang met collega’s, en van het gevoel nuttig te zijn. De overige vier zijn niet geweldig enthousiast, maar draaien toch goed mee. Maar de trajecten zijn tijdelijk, en meer dan een certificaat leveren ze niet op. Vaste banen zijn er nu eenmaal niet, dus de mensen staan na het traject gewoon weer op straat.”

Boer is kwaad over de bevindingen: “Wat de PvdA beweert, is pure verkiezingsretoriek. Driekwart van de mensen kan niet werken, een kwart vindt geen baan omdat er simpelweg te weinig werk is. De PvdA zal zich erbij neer moeten leggen dat we altijd een aantal mensen zullen houden die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Wat de PvdA moet doen, is zich inzetten voor een sterkere economie. Dan helpt het dus niet dat staatssecretaris Klijnsma de sociale werkplaatsen geen nieuwe mensen meer laat aannemen. Nieuwe mensen met een beperking komen daarmee zonder hulp of begeleiding op de arbeidsmarkt. In veel gevallen betekent dat een enkeltje bijstand. Dat dit kabinet 55.000 zorgmedewerkers gaat ontslaan komt daar nog bovenop. Het is pure volksverlakkerij.”

De SP heeft zelf steeds gepleit voor een simpel zwembad op de bestaande plek. Daarvoor heeft de SP wél een houdbare financiering. Boer: “Dat plan is niet veel duurder dan wat we nu uitgeven, bovendien geven we nu ook nog eens een ton per jaar uit aan reparaties. Als we nu ook nog het ongewenste nieuwbouwplan voor de Vierstee in Maartensdijk schrappen, dan zijn we rond.”

Eerder bezocht SP-kamerlid Paul Ulenbelt BIGA B.V. om de mensen te informeren over de ontwikkelingen.

U bent hier