h

SP steunt behoud Vierstee

16 maart 2014

SP steunt behoud Vierstee

De SP steunt het protest van de culturele verenigingen in Maartensdijk die in opstand zijn gekomen tegen de plannen van de gemeente De Bilt. In plaats van een nieuw gebouw neer te zetten, pleit de SP voor renovatie van het bestaande pand.

De culturele verenigingen willen dat het dorpshuis op de bestaande plaats blijft. Niet alleen biedt het bestaande gebouw ruimte aan sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten zoals de bibliotheek, het staat ook in het centrum van Maartensdijk. De SP begrijpt die overwegingen heel goed.

Lijsttrekker Menno Boer: “Het college is weer eens overhaast te werk gegaan met zijn megalomane plannen. Zonder te vragen wat de bewoners van Maartensdijk nu echt willen, zijn ze allerlei plannen uit de grond gaan stampen. Dat De Vierstee meer nodig heeft dan een likje verf, lijkt ons duidelijk. Maar er is geen reden om daarom maar het hele gebouw tegen de grond te gooien. De inwoners willen het niet, het is niet nodig, en zeker in deze dure tijden lijkt het ons wijs om behoedzaam met ons geld om te gaan.”

De SP was in groten getale aanwezig bij de protestbijeenkomst die de culturele verenigingen zaterdag 15 maart hielden, en heeft ook van harte de handtekeningenactie gesteund.

U bent hier