h

Resultaten van "Geef uw mening:"

8 november 2009

Resultaten van "Geef uw mening:"

De laatste maanden vroegen wij uw mening over wat er moest gebeuren met de bunker van Larenstein.

Er is in totaal 109 keer een mening ingevuld, en het is wel duidelijk wat er NIET mee moet gebeuren, 79% is tegen het opblazen van de bunker, in welke vorm van ook. De Biltse SP-fractie was al deze mening toegedaan en heeft deze gegevens als een steun in de rug gezien bij de laatste raadsvergadering. Het resultaat van die raadsvergadering vindt u via de volgende weblink.

Resultaten:

  1. Niets doen, terrein ontoegankelijk maken.
   6 %
  1. Bunker afdekken met grond.
   36 %
  1. Bunker inpakken in beton.
   1 %
  1. Bunker "herstellen" en inpassen
   34 %
  1. Bunker tot onder maaiveld slopen en inpassen
   2 %
  1. Totale sloop bunker
   6 %
  1. Slopen tot het maaiveld met behulp van explosieven.
   4 %
  1. Volledig slopen met behulp van explosieven.
   7 %
  1. Bunker gecontroleerd laten wegzakken
   4 %

Uiteraard zijn wij zeer blij met de vele reacties op onze vraag en hopen dat u op de nieuwe "Geef uw mening" ook zo reageert.

/nieuws/2009/10/bunker-blijft

U bent hier