h

SP in de Biltse week van de duurzaamheid

6 oktober 2022

SP in de Biltse week van de duurzaamheid

Foto: Mike Werkhoven / Mike Werkhoven

SP De Bilt doet mee in de Biltse week van de duurzaamheid. We vragen aandacht voor de biologische landbouw. Op zaterdag 15 oktober zijn er twee rondleidingen op boerderij De Bonte Parels, om 11 uur en om 14 uur, Korssesteeg 3 te Westbroek. Om 16u kun je zien hoe de koeien weer op stal gaan.  

In de boerderijwinkel kun je kaas, melk, vlees, kwark, eieren kopen. (Dat kan elke vrijdag en zaterdag van 10u tot 16u.)

De SP steunt de huidige kabinetsplannen voor stikstof niet. Wij zijn voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar we zijn niet tegen boeren. Sterker nog; de SP wil méér boeren. Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft.

In de uitgave “landbouwboek-aarde-boer-en-consument-verdienen-beter” uit 2019 geeft de SP antwoord op een van de grote vragen van onze tijd: hoe we een veilige en diervriendelijke voedselproductie kunnen combineren met een rijke natuur en een leefbaar landelijk gebied. Enkele exemplaren van deze brochure zijn beschikbaar aan onze marktkraam op 7 oktober. Zie ook Aarde, boer en consument verdienen beter - SP

SP De Bilt ziet oplossing stikstofprobleem in biologische landbouw

Het is prettig te weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen, dus meld je aan op debilt@sp.nl.

Vooraf, op vrijdag 7 oktober van 10u tot 14u staat de SP samen met iemand van de boerderij op de Planetenbaanmarkt. Daar kun je verder vragen stellen en enkele producten proeven!

Werkgroep duurzaamheid SP De Bilt

Reacties

Een goeie actie, dit bezoek aan een biologische boer. Helaas kan ik er niet bij zijn. Ik wil wel even reageren op de zin hierboven dat SP het niet eens is met de kabinetsplannen m.b.t. stikstof. Jullie suggereren dat de overheid minder boeren wil, maar dat is volgens mij niet het geval. Een drastische reductie van stikstof zal moeten leiden tot minder vee (hoewel het kabinet dat niet expliciet benoemt, behalve D66 dan) maar dat kan ook door bijv. meer op biologische of kleinschalige veehouderij over te gaan. Het kabinet geeft helemaal geen maatregelen aan en wil de uitvoering aan de provincies overlaten. Het enige dat ze wel noemt zijn regionale doelen voor reductie in 2030; ik neem aan dat jullie dit als zodanig wel onderschrijven?

Wij zijn inderdaad niet tegen boeren en zijn dus ook niet voorstander van het blind sluiten van allerlei bedrijven. Wat ons betreft is het doel om de uitstoot in brede zin naar beneden te brengen. Als boeren dat zelf doen door hun bedrijfsplannen aan te passen en daarmee hun uitstoot verminderen zijn we allemaal weer een stapje verder. Er moet namelijk meer gebeuren, maar dat be iji vast weer met mij eens.
Menno Boer

Het wordt hoog tijd dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma voor de a.s. Tweede Kamer Verkiezingen een krimp van de luchtvaart tot 250000 vluchten per jaar opnemen. De enorme schade aan klimaat en volksgezondheid (luchtverontreiniging en geluidsoverlast) is inmiddels duidelijk. De hubfunctie, de praktisch gratische overstap van lokale naar trans-Atlantische en trans continentale vluchten moet stoppen.
Stopde4eaanvliegroute.

Reactie toevoegen

U bent hier