h

energietoeslag van €800 (nu €1300)

6 juli 2022

energietoeslag van €800 (nu €1300)

We komen nog regelmatig dorpsgenoten tegen die niet weten dat zij recht hebben op een energietoeslag van €800 (ondertussen verhoogd tot €1300) omdat zij minder inkomen hebben dan 120% van het minimuminkomen.

Alle gemeentes hebben een bedrag beschikbaar gekregen dat via de sociale dienst wordt toegekend aan wie daarop recht heeft. Voor de Biltse inwoners is dat Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wie daar niet bekend is, bijvoorbeeld als je alleen AOW hebt, moet de uitkering zelf aanvragen! Op de voorpagina van de website www.rsdkrh.nl vind je de informatie hoe je dat moet doen. Kom je er niet uit, geef ons dan een berichtje.

Belangrijk te vermelden voor eventueel consequenties voor huurtoeslag e.d. is dat de energietoeslag niet wordt opgeteld bij het inkomen. Deze informatie hebben we van zowel de Woonbond als Sociale Dienst.

Reactie toevoegen

U bent hier