h

De SP gaat meedoen met de coalitiebesprekingen.

14 april 2022

De SP gaat meedoen met de coalitiebesprekingen.

Zoals op maandag 11 april bekend is gemaakt is er een informatie verslag uitgebracht. Het advies aan de raad is om tot een brede coalitie te komen deze periode. De SP zal onderdeel uitmaken van de besprekingen voor een mogelijke nieuwe coalitie bestaande uit GroenLinks, D66, Lokaal De Bilt (een samenwerking van Beter de Bilt en Bilts Belang), PvdA en de SP. Het doel van de besprekingen is om een unicum voor deze gemeente te bereiken, een links akkoord.

"Dit is een uitgelezen kans om een sociaal gezicht aan deze gemeente te geven en geeft ons allen de kans om eindelijk te breken met de huidige regentencultuur op het gemeentehuis" aldus fractievoorzitter Menno Boer: 

 

Het coalitieakkoord moet volgens het advies op hoofdlijnen richting geven aan beleid op het gebied van wonen, energietransitie, een inclusieve samenleving, gezonde financiële positie, een slagvaardig ambtelijk apparaat en inwonersparticipatie, allemaal onderwerpen waar de SP door de jaren heen een duidelijke mening heeft gegeven. Naar verwachting zullen deze week nog de eerste formatiegesprekken plaatsvinden. 

Reactie toevoegen

U bent hier