h

VNG blad Binnenlands Bestuur vraagt naar actie voor het gemeentehuis

23 januari 2022

VNG blad Binnenlands Bestuur vraagt naar actie voor het gemeentehuis

Foto: Ron van den Eijnden

Donderdagavond 20 januari demonstreerden een aantal kernleden van SP De Bilt voor het gemeentehuis van De Bilt met een paar spandoeken over democratie en transparantie. Deze actie is in de media gepubliceerd en leidde tot vragen van het blad Binnenlands Bestuur, het blad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Zij vroegen allereerst naar het waarom van deze demonstratie. Menno Boer: “De gemeente maakt er een gewoonte van om op “moeilijke” onderwerpen systematisch bovenop de informatie te blijven zitten. Inwoners die meer willen weten wat de motivatie is voor belangrijke besluiten die hen raken worden afgepoeierd of krijgen een gedeelte van de aanwezige informatie. Informatie verstrekking gebeurt pas als er al een opstand ontstaan is door de gebrekkige informatieverstrekking”.

Op de vraag of het zo erg is in De Bilt en waar dat uit blijkt zegt Menno Boer: “Voor de gemeente De Bilt bestaat (helaas) communicatie alleen uit zenden. Informatie komt nauwelijks los, ook als geïnteresseerden om een toelichting vragen. Raadsleden krijgen op informatieverzoeken(!) geen of incomplete informatie. Ik heb als raadslid al eens een WOB verzoek moeten doen om informatie te krijgen. De actieve informatievoorziening is momenteel een farce”.

Uit een recent onderzoek (2021) naar de tevredenheid van inwoners over de gemeente en het leven in hun woonkern, zeggen de cijfers over hoe de communicatie verloopt tussen gemeente en inwoners genoeg. Op pagina 24 van onderstaande rapportage kan afgelezen worden hoe doof de gemeente is voor haar eigen inwoners.  Een citaat: “Bijna een vijfde is van mening dat de gemeente luistert naar de mening van de burgers (18%) en een zesde dat de gemeente doet wat ze zegt (17%) en hen goed vertegenwoordigt (16%). Iets meer dan één op de tien inwoners vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt (13%) en dat burgers voldoende invloed hebben op de gemeente (12%). Dit laagste vertrouwen ooit is het schokkende resultaat van 20 jaar wanbeleid jegens inwoners. Zie de website van gemeente De Bilt, Raadsinformatie, documenten, Rapportage Inwoners 2021, pagina 24.

Boer:  “De demonstratie was bedoeld als signaal om gemeentebesturen in het algemeen -maar dat in De Bilt in het bijzonder- er op te wijzen dat democratie niet kan bestaan zonder transparantie. Er moet veel veranderen om het vertrouwen, dat nu volledig weg is bij inwoners van onze gemeente, te herstellen. Daar is een fundamentele mentaliteitsverandering voor nodig. Het is niet Wij/Zij, het is wij allen. Inwoners die een mening hebben over een “hot item” zijn niet lastig, maar geven de kans om een plan of idee te verbeteren en daardoor het te versnellen. Dan zijn er geen rechtszaken achteraf nodig, die in sommige gevallen tot aan Hoge Raad gaan”.

SP De Bilt heeft een visie op betere communicatie vanuit de gemeente door raadsleden en inwoners tijdig bij besluitvorming te betrekken. Door tijdige, ruime informatievoorziening en participatie door mogelijkheden om in te spreken en mee te denken. Zo wordt ook draagvlak gecreëerd. Overigens kan de communicatie tussen politici onderling ook wel wat beter. Het komt steeds vaker voor dat er wordt geschreeuwd en getraineerd tijdens vergaderingen om de aandacht te trekken. De SP blijft scherp, maar uiteindelijk is op de lange termijn samenwerking het meest effectief.

Bovengenoemde onderzoeksresultaten nalezen?  URL: https://debilt.raadsinformatie.nl/document/11039427/1/Rapportage_Inwonersenqu%EAte_De_Bilt_2021

Reactie toevoegen

U bent hier