h

Speerpunten gemeenteraadsverkiezingen 2022

16 januari 2022

Speerpunten gemeenteraadsverkiezingen 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart 2022, zetten we hier de speerpunten neer van het verkiezingsprogramma van SP De Bilt. Een nieuwe koers!

Er worden nog puntjes op de i gezet voor de uitgebreide versie. Die zal hier binnenkort online komen te staan maar ook worden geprint en uitgedeeld, om te beginnen aan de leden.  Hierbij alvast een kijkje in onze keuken.

Gemeentelijke communicatie

 • Openheid van zaken over plannen en hun impact op de samenleving
 • Bevordering participatie van inwoners

huisvesting:

 • betaalbare duurzame (sociale) woningen
 • lagere huren
 • voorrang eigen bewoners
 • niet bouwen in de natuur en bij faunapassages

zorg:

 • betaalbare zorg op maat
 • betere kwaliteit huishoudelijke zorg
 • Afschaffen verplichte was- en strijkservice

 inkomen:

 • actief schuldhulpbeleid
 • einde kostendelersnorm

natuur:

•             diversiteit in openbaar groen

•             bannen glyfosaatgebruik

•             geen CO2 opslag

MKB

•             verhogen kleinschaligheidsaftrek

•             aanmoedigingssubsidie

•             waarborgfonds kleine ondernemers

•             pakketpolis

•             huurbescherming bedrijfspanden

cultuur

 • goede zorg voor het erfgoed

mens en dier:

•             afschaffen hondenbelasting

•             dierenwelzijn en handhaving daarvan

openbare orde en veiligheid:

•             geen patseraanpak maar gepaste aanpak

•             divers en inclusief politieapparaat

Reactie toevoegen

U bent hier