h

SP DE BILT BLIJ MET RESULTAAT SAMENWERKING HESSINGTERREIN

30 januari 2022

SP DE BILT BLIJ MET RESULTAAT SAMENWERKING HESSINGTERREIN

Foto: SP / Trees van Antwerpen

Wat begon met een SP-actie in de duurzaamheidsweek in 2020 heeft de absolute overwinning opgeleverd voor de natuur, de dieren, de biodiversiteit en het natuurnetwerk!

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari j.l. was de spanning groot, hoe zou de uitslag van de stemming uitvallen?  Eigenlijk had  de oppositie al rekening gehouden met een nipte overwinning van het college en als vervolg rechtszaken tegen de uitslag.

Frans de Ruiter: “Tot ieders verrassing klonk er uit de mond van de raadsvoorzitter, burgemeester Potters, het 14-13 niet vóór het plan Verwelius maar TEGEN. De tegenstem van Margriet van de Vooren, CDA, had verrassend genoeg gezorgd voor de nipte overwinning. Het woord “dapper” viel. Wat een feest!”.
 

Paul Reus, bewoner van Park Arenberg en actief voor bebouwing Hessingterrein met behoud van de natuur: “Een ontknoping een thriller waardig. Ik was er van overtuigd dat het een gelopen race was.  Hulde aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Ook voor toekomstige bouwprojecten is de toon gezet!! ”
 

Anne-Marie Mineur: “We zijn al vanaf 2005 hiermee bezig. Toen ik raadslid was van SP De Bilt hebben we in samenwerking met de VVD een motie aangenomen om een faunapassage aan te leggen. En later heb ik mij in de Provinciale Staten ingezet voor het behoud van de faunapassage toen die wegbezuinigd dreigde te worden. Met de informatiebijeenkomst in het oude Hessinggebouw, september 2021, hebben we alle belanghebbenden geïnformeerd over de complicaties aan het plan en hebben iedereen aangemoedigd om een zienswijze in te dienen.  Ook demonstreerden we met spandoeken, als SP-afdeling maar ook in samenwerking met andere partijen.”

Paul de Roos, actievoerder en petitionaris: “Mijn geluk kan niet op! En mijn dank gaat vooral uit naar de 1544 ondertekenaars van de petitie “niet bouwen in NNN”.

Zo heeft de SP bewezen: met actievoeren kun je echt iets bereiken! En natuurlijk bedanken we op deze plaats Margriet van de Vooren die rentmeesterschap en goed bestuur serieus neemt! (Ze heeft daarvoor wel flink moeten boeten: ze is van de CDA-lijst geschrapt)

SP De Bilt is dankbaar voor de samenwerking met GroenLinks, Beter de Bilt en het Lokaal Sociaal Verbond (PvdA, ChristenUnie en Fractie Brouwer), de bewoners van de Utrechtseweg (LUW), het Kloosterpark, Steinenburglaan, Werkgroep Voorveldse Polder, Werkgroep Natuurlijk Zeist/West, Werkgroep Sandwijck, , Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Ecologen Patrick Greeve van IVN De Bilt e.o.,  Hendrike Geessink van Het Utrechts Landschap en Wigle Braaksma van Vogelwacht Utrecht hebben enorm bijgedragen aan de discussie.

De toekomst van bouwen op het terrein

SP De Bilt ziet een alternatief bouwplan voor Hessing. LUW heeft onderzocht en berekend dat Verwelius nog steeds winst kan maken ook als ze niet bouwen in het beschermde natuurgebied gebied met faunapassage. 

Reactie toevoegen

U bent hier