h

Bouwplannen Hessingterrein binnenkort ter inzage

9 augustus 2021

Bouwplannen Hessingterrein binnenkort ter inzage

Binnenkort komt het ontwerp van het bestemmingsplan “Utrechtseweg 341” van projectontwikkelaar Verwelius - beter bekend als het Hessingterrein - ter inzage bij gemeente De Bilt.  Alle belanghebbenden en inwoners van De Bilt hebben dan de mogelijkheid daarop binnen 6 weken een zienswijze te geven.

In november 2018 zijn de ruimtelijke randvoorwaarden, waardoor Verwelius kon doorgaan met plannen maken, in de gemeenteraad geaccepteerd met 15 tegen 12 stemmen van oa VVD, CDA, D66, BB en SGP.

De SP nodigt nadrukkelijk alle deskundigen en belanghebbenden, zowel inwoners als natuur- en milieugroepen, uit om een zienswijze in te dienen. Waar wij ons zorgen over maken: 

We vragen ons ook af wat de invloed is op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die onlangs tot werelderfgoed is verheven.

Wij organiseren op donderdagavond 2 september een bijeenkomst om belanghebbenden en inwoners van De Bilt te ondersteunen

  • in het aanleveren van een zienswijze
  • als voorbereiding op de gemeentelijke informatiebijeenkomst, die door de gemeente in september zal worden georganiseerd.

Reacties worden zeer op prijs gesteld: hieronder of op debilt@sp.nl

PS Vanaf 21 juli ligt bij de gemeente ook een aanvraag ter inzage voor voorbereidende werkzaamheden. Wij zijn nog aan het onderzoeken of een vergunning hierop van invloed is op het democratisch proces dat nog moet plaatsvinden.

Reacties

Ik ben er fel op tegen dat er geen huurwoningen komen en/of woningen voor de lagere en middengroep.

Reactie toevoegen

U bent hier