h

motie tegen het bouwen van biomassacentrales

11 augustus 2020

motie tegen het bouwen van biomassacentrales

De SP heeft in de laatste raadsvergadering van het seizoen een tweede motie aangenomen weten te krijgen, namelijk tegen het bouwen van biomassacentrales. Niet dat er concrete plannen bekend zijn om die op Bilts grondgebied te bouwen, maar het college hield de mogelijkheid wel open voor als het nodig zou zijn voor de zgn Regionale Energiestrategie: het toewerken naar duurzame energie in de regio van 16 gemeenten.

Frans de Ruiter, die hiervoor gepleit heeft in de raadscommissie, is natuurlijk blij met het resultaat: “Er komt steeds meer inzicht dat het stoken van hout helemaal niet zo CO2-neutraal is; ook al omdat er te weinig afvalhout is voor het winstgevend stoken van een centrale. Er worden dan volwassen bomen gebruikt uit het buitenland met al het vervuilende transport van dien. Zolang de politiek, de techniek en de economie nog geen 100%-oplossing hebben voor het klimaatneutraal opwekken van energie, kunnen we beter nog eventjes gas gebruiken – natuurlijk zo weinig mogelijk en zeker niet uit Groningen!”

Reactie toevoegen

U bent hier