h

Actie 0% huurverhoging bij SSW

25 juni 2020

Actie 0% huurverhoging bij SSW

Foto: Marisca van der Burgh

SP De Bilt vraagt SSW op 24 juni 2020 om 0% huurverhoging

SP De Bilt is op 24 juni bij het kantoor van SSW geweest om een stapel handtekeningen aan te reiken aan de directie. De stapel is opgehaald op de markt met de vraag van huurders om 0% huurverhoging. Dit komt nog bovenop de 275 brieven die direct bij SSW zijn ingeleverd door bewoners, met een handtekening.

SSW deelde middels een woordvoerster en een toelichting op papier mee dat zij niet van plan is om op onze eis van 0% huurverhoging in te gaan. De SP bracht naar voren dat door de huurbevriezing niet te honoreren zij huurders in de kou laten staan.  De Eerste Kamer heeft twee moties inzake huurbevriezing aangenomen. Op 23 juni is een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Ollongren die de moties niet wil uitvoeren. SP De Bilt vindt dat SSW een actievere rol kan spelen door stelling te nemen, bijvoorbeeld opnieuw protesteren tegen de verhuurdersheffing zoals zij eerder gedaan heeft. In den lande zijn er woningbouwcorporaties die afzien van de huurverhoging. SSW heeft berekend dat voor hen een huurbevriezing 20 miljoen euro zou kosten, ook doordat die maatregel dan nog jaren doorwerkt.

SSW heeft een in het verleden opgebouwde slechte naam, reparaties blijven uit, er is een aanzienlijk deel van de woningen in een achterlopende staat van onderhoud, er is op sommige plaatsen nog steeds een rattenprobleem en toch wil men de huurverhoging blijven doorvoeren.

De directie van SSW  meldt dat zij geen generieke maatregel wil treffen, voor iedereen geldend, maar kijkt liever individueel naar problemen, kan zo ook meer doen.  Danny Visser (de nieuwe directeur): “Met een kanonskogel raak je de mug niet.” Volgens hem zijn het slechts enkele tientallen huurders die door de coronacrisis in moeilijkheden komen. SP De Bilt meldt dat er ook huurders zijn die financieel het heel zwaar hebben gekregen maar dit niet melden bij SSW. Uit de toename van de hulpvragers bij de voedselbank blijkt dat er meer mensen in de problemen komen. Deze trend is landelijk.

SSW merkt dat 60-70% van hun sociale huurders inkomen hebben uit waardevaste bronnen. 30-40% geeft hen zorgen; bijvoorbeeld sommige ZZP-ers en mensen met een niet vast inkomen. SSW heeft daar in het algemeen wel oog voor en probeert mensen daarbij helpen. Zoals met uitstel van betaling. SP De Bilt vraagt zich af of dit voldoende helpt, de schuld blijft open en hoe gaat het dan verder met het inkomen? Immers de economische vooruitzichten in de nabije toekomst als gevolg van de Coronacrisis zijn niet rooskleurig, mensen die opdrachten of een baan verloren hebben, vinden niet zomaar direct weer een nieuwe baan.

Door de voorbeelden die SP geeft vraagt Danny Visser zich af hoe deze signalen bij de directie kunnen komen. SSW heeft de drempel verlaagd voor de huurders, zij kunnen al hun klachten telefonisch inbrengen. Ook voor SSW is de coronaperiode een leermoment om hier beter mee om te gaan. Daarbij wordt verteld dat SSW actief huurders belt die een betalingsachterstand oplopen doordat zij de huur niet kunnen betalen en in de schulden komen.

SP De Bilt houdt contact met SSW om de vinger aan de pols te houden.

Heeft u klachten of opmerkingen dan kunt u SP De Bilt bereiken via een contactformulier op deze website of via ons emailadres: debilt@sp.nl

Reacties

26 juli heeft Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid SP) minister Ollongren aangesproken, maar ze reed gewoon weg, wilde niet in gesprek. We gaan op landelijk niveau gewoon door met de actie. Oa. met een zoomsessie op vrijdag 10 juli om 19:30 uur, om verdere plannen te maken.
Wil je meedoen? Meld je dan bij Frans de Ruiter op het e-mailadres van SP De Bilt!

Reactie toevoegen

U bent hier