h

De Schapenweide kleurde even rood....

5 januari 2019

De Schapenweide kleurde even rood....

Foto: RTV Utrecht

Zaterdagmiddag stonden we met een groep actieve leden aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven. Met spandoek en borden: "Waarom woont hier niemand?" Er klonk muziek uit de saxofoon van Frans de Ruiter en Menno Boer voerde het woord.

Menno Boer noemt de Schapenweide een mooie groene plek tussen Bilthoven en De Bilt, zeer gunstig om het woningtekort 'minder dramatisch te maken'. In de buurt de winkels van Planetenbaan en Hessenweg, vlakbij openbaar vervoer. ‘De plek ligt ook nog eens binnen de rode contour.’

Menno frist ons geheugen op; in juli 2002 is door de gemeenteraad goedkeuring  gegeven om hier een nieuwbouwproject met 140 woningen, waarvan 42 sociaal, te realiseren. Deze plannen lijken ergens in het gemeentehuis te zijn verdwenen. De SP diende in april 2016 een motie in waarin gevraagd werd de woningbouwmogelijkheden op de Schapenweide te onderzoeken. Deze motie werd aangenomen.

Helaas heerst vooral bij de VVD een negatieve houding over woningbouw op deze locatie. "De VVD wil hier koste wat het kost onnodige kantoren plaatsen en heeft dat in het coalitieakkoord op laten nemen." Omdat het Utrecht Science Park, (hierna USP, ofwel De Uithof) vol gebouwd is denkt Menno dat er afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van het USP Bilthoven (het terrein van het voormalige RIVM, waar nu de Poonawalla Science Group zetelt, dat o.a. op grote schaal poliovaccins produceert voor de WHO).  "Afspraken die volgens de gemeente niet op papier staan, maar waar de lokale VVD zich blijkbaar toch aan gebonden voelt."
Menno Boer doet terplekke een oproep aan het college om volledige inzage te geven in alle stukken die te maken hebben met de Schapenweide, het USP en het USP Bilthoven. Hij roept op om er niet langer omheen te draaien en de belofte aan de inwoners van 2002 waar te maken.

Verslag RTV Utrecht:

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1871806/start-woningbouw-schapenweide-z...

Reactie toevoegen

U bent hier