h

Vraaggesprek met de lijsttrekker door SP-groep duurzaamheid

19 januari 2018

Vraaggesprek met de lijsttrekker door SP-groep duurzaamheid

Vraaggesprek met de lijsttrekker Menno Boer door themagroep duurzaamheid: Dirk van Kekem, Jan van Santbrink en Frans de Ruiter. 

Dirk: Menno, we willen je als themagroep graag wat vragen stellen over … je raadt het al: duurzaamheid. Wat versta jij daaronder? 

Menno: Het grootste probleem is natuurlijk de klimaatverandering die zich voltrekt en desastreus wordt als we nog even zo doorgaan. In de inleiding van het aankomende 23e SP-congres staat het zo: “Ons klimaat wordt bedreigd en onze energievoorziening loopt gevaar. Dit gebeurt allemaal omdat het systeem vereist dat de winst van het kapitaal boven alles gaat.”

Dirk: In verband met de raadsverkiezingen: wat vind jij dat we als SP afdeling en raadsfractie kunnen doen? 

Menno: Fossiele brandstoffen zijn de grootste leveranciers van CO2. De Raad heeft bijna voltallig een plan aangenomen om in De Bilt 2030 energieneutraal te zijn. Dat lijkt leuk maar dan begint het pas: hoe gaan we dat doen? Een van de maatregelen die genoemd worden: van gas overstappen op elektriciteit en zonnepanelen en windmolens plaatsen om die elektriciteit op te wekken. Vraag 1: waar plaats je de windmolens? Als de overheid dat bepaalt krijg je de inwoners echt niet mee. Om te beginnen moeten de omwonenden het ermee eens dat er windmolens worden geplaatst, maar het beste is dat de bewoners er zelf mee aan de slag kunnen.

Jan: En de zonnepanelen? Daken genoeg! Maar wie gaat dat betalen?

Menno: In ieder geval niet de gemeente. Als we op elk dak in de gemeente zonnepanelen moesten betalen zouden we de zorg, de fietspaden en nog zo wat nuttige zaken wel kunnen vergeten want dan is daar geen geld meer voor.  En ook onzin want zonne-energie betaalt zichzelf terug! Het enige waar we nog over na zouden moeten denken is hoe we mensen met weinig geld in staat kunnen stellen die investering te doen. Volgens mij moet de gemeente dan het geld voorschieten en dan via de energierekening weer laten terugbetalen. Bij huurwoningen loopt dit via de verhuurder. Overigens geldt dit ook voor het loskoppelen van het gasnet voor woningen.

Frans: lijkt me niet eenvoudig dit te regelen…

Menno: Nee, maar als je de klimaatverandering zijn gang laat gaan worden de zaken nog veeeeel ingewikkelder. Dat wordt verhuizen naar de Sallandse heuvelrug en daar is niet veel plek zoals je weet. Maar je hebt gelijk: het is ingewikkeld en het laatste woord is er nog niet over gezegd…

Dirk: Nog een onderwerp is het afval. Er is wel eens sprake van om mensen die meer afval produceren ook meer te laten betalen. 

Menno: Afval moet verwijderd worden, en indachtig het adagio “Afval is geld”, zoals veel afvalverwerkers beweren, zou je zelfs het tegendeel kunnen doen: wie meer afval produceert kríjgt geld ha ha. Maar even serieus: dat is geen sociale oplossing. Verder zitten we met een landelijke richtlijn dat we allemaal naar 100kg restafval moeten. Of we het nu leuk vinden of niet, dat gegeven ligt er. 

Tenslotte: De SP is ervan overtuigd dat de oplossing van het klimaatprobleem niet een kwestie is van of-of maar van en-en. Laten we als verstandige mensen voortdurend met elkaar in gesprek blijven over de beste oplossing. 

Reactie toevoegen

U bent hier